Online nyheter

Driftstörning på Lovisa2 i samband med uppstart efter årsrevisionen 20.9.

ons, 09/20/2017 - 09:55

​Fortums kraftverk Lovisa 2 håller på att starta upp efter årsrevisionen 2017. I samband med uppstarten inträffade ett fel på turbinsidan. På grund av felet stoppades reaktorn. Reaktorns effekt vid tidpunkten för felet var 40%. Kraftverket fortsätter uppstarten när felet är åtgärdat.

Händelsen förorsakar ej fara för människor, omgivning eller kraftverket.

Lovisa 1 är i normal produktion.

Mera uppgifter:
Timo Eurasto, driftenhetens chef, te. 010 455 4010