Online nyheter

Årsrevisionen 2017 vid Fortums Lovisa kraftverk slutförd

fre, 09/22/2017 - 10:20

​Båda enheterna vid Fortums Lovisa kraftverk producerar åter elektricitet efter slutförd årsrevision. Den drygt cirka 22 dygn långa revisionen vid enheten Lovisa 1 slutfördes 27.8.2017. Revisionen vid Lovisa 2, som räckte cirka 17 dygn, slutfördes 21.9.2017. Det planerade arbetet vid Lovisa 1 färdigställdes inom utsatt tid, men uppstarten fördröjdes med drygt två dygn av ett ventilfel. Vid Lovisa 2 färdigställdes arbetet ett drygt dygn tidigare än planerat, men en pumpstörning i turbinanläggningen fördröjde uppstarten med cirka 12 timmar.

Vardera enheten genomgick en så kallad kort avställning med bränslebyte. Vid årsrevisionen förnyades ungefär en fjärdedel av kärnbränslet vid båda kraftverksenheterna.

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade årsrevisionen byte av motorer i vardera kraftverksenhetens nödkylningspumpar. I Lovisa 1 installerades en moderniserad högtrycksturbin och i Lovisa 2 byttes två mellanöverhettare ut. 

"Tack vare god förhandsplanering lyckades det utmanande arbetet mycket väl vid vardera enheten”, säger underhållsenhetens chef Anssi Laakso.

Det långsiktiga arbetet med att reducera stråldoserna i revisionen har gett gott resultat: I Lovisa 1 var personalens kollektiva stråldos rekordlåg i förhållande till motsvarande årsrevisioner och i Lovisa 2 hörde den kollektiva stråldosen till de lägsta under kraftverkets drifttid.

"Effektivt och tryggt arbete förutsätter ordning och reda. Effektiviteten och säkerheten tillmäts stor betydelse vid det dagliga arbetet och särskilt vid årsrevisionerna då både arbets- och personalmängden ökar avsevärt. Den klart förbättrade tillsynen av anläggningsutrymmena och arbetsobjekten bidrog till att årsrevisionen kunde genomföras utan en enda olycka med frånvaro”, säger Anssi Laakso.

I årsrevisionen, som inleddes i augusti, och de pågående förnyelseprojekten deltog omkring 700 personer från externa företag, varav cirka 80 procent var finländare. Lovisa kraftverks ordinarie personal omfattar drygt 500 personer anställda av Fortum och cirka 100 personer anställda av externa företag.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:

Anssi Laakso, chef för underhållsenheten, tfn 010 455 4063

Bakgrundsinformation om Lovisa kraftverk:

År 2016 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 91,1 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,33 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2016 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 100 miljoner euro.