Online nyheter

Fortums Lovisa kraftverk provblåser säkerhetsventiler 1.9.

mån, 08/28/2017 - 08:00

​På Lovisa kraftverks enhet 2 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga på fredagen den 1.9.

Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen.

Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.

Tilläggsinformation om avprovningen:
Timo Eurasto, Driftchef, tel. +358 10 455 4010