Online nyheter

Årsrevisionen 2017 vid Fortums Lovisa kraftverk inleds

tors, 08/03/2017 - 14:00

​Årsrevisionen vid Fortums Lovisa kraftverk börjar söndagen den 6 augusti. Arbetet inleds vid kraftverksenheten Lovisa 1, varefter enheten Lovisa 2 står i tur. Vardera enheten genomgår en så kallad kort årsrevision. Arbetet beräknas räcka sammanlagt cirka 38 dygn. 

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattar årsrevisionen byte av motorer i vardera kraftverksenhetens nödkompensationsvattenpumpar. Vid enheten Lovisa 1 installeras en moderniserad högtrycksturbin och vid enheten Lovisa 2 byts två mellanöverhettare ut. Vid årsrevisionerna förnyas en fjärdedel av kärnbränslet.

"Syftet med det förändringsarbete som görs under årsrevisionen är att säkerställa tillförlitlig elproduktion under kraftverksenheternas återstående drifttid. Turbinmoderniseringen vid enheten Lovisa 1 beräknas höja eleffekten med cirka 6 megawatt (MW). Automationsförnyelsen förbättrar anläggningens centrala säkerhetsfunktioner. Lovisa kraftverks största investeringsprojekt genom tiderna utgör en del av programmet för fortlöpande förbättring och hantering av kraftverkets åldringsprocess”, säger driftenhetens chef Timo Eurasto.

I årsrevisionen och de pågående projekten deltar sammanlagt cirka 700 externa underhålls- och besiktningsexperter, varav cirka 80 procent är finländare. De övriga experterna är från Ryssland, Tyskland och Polen. Lovisa kraftverks ordinarie personal omfattar cirka 500 personer anställda av Fortum och cirka 100 personer anställda av externa företag. 

Fortum Abp
Grupp Communication

Ytterligare information:
Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn. +358 10 455 4010
Thomas Buddas, vice direktör, tfn. +358 10 455 3710

Bakgrundsinformation om Lovisa kraftverk:
År 2016 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 91,1 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,33 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2016 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 100 miljoner euro.