Online nyheter

STUK godkände Fortums Lovisa kraftverks periodiska säkerhetsbedömning

tis, 02/07/2017 - 09:30

Strålsäkerhetscentralen (STUK) konstaterar i sitt utlåtande från 6.2.2017 gällande Lovisa kraftverks periodiska säkerhetsbedömning att fortsatt drift av kärnkraftverket är trygg och uppfyller kraven i lagstiftningen.

År 2007 beviljades kraftverket förlängt drifttillstånd till åren 2027 (enheten Lovisa 1) och 2030 (enheten Lovisa 2) förutsatt att anläggningarna genomgår periodiska säkerhetsbedömningar vart tionde år. STUK förutsatte att Lovisa kraftverk genomgår två periodiska säkerhetbedömningar under den aktuella perioden.

Fortum tillställde STUK materialet från den första periodiska säkerhetsbedömningen för godkännande inom utsatt tid, det vill säga före utgången av år 2015. Materialet utgjordes av en omfattande helhet utredningar och dokument gällande säkerhetstatus, upprätthållandet av tillräcklig säkerhetsnivå och utvecklingsobjekt vid kärnkraftverket. Ifråga om omfattning motsvarar den periodiska säkerhetsbedömningen de bedömningar som görs vid ansökan om förnyat drifttillstånd. Vid sidan om Fortums säkerhetsbedömning har STUK gjort egna inspektioner vid kraftverket.

”Lovisa kraftverk har producerat elektricitet med kärnkraft i nästan 40 års tid. Under kraftverkets drifttid har säkerheten och tillgängligheten fortlöpande utvecklats genom tekniska förbättringar och satsningar på kompetensen och säkerhetskulturen. Syftet med det pågående moderniseringsprogrammet, som är det mest omfattande genom tiderna, är att säkerställa trygg och tillförlitlig elproduktion under anläggningens återstående drifttid. De planerade säkerhetsförbättringarna vid vardera kraftverksenheten görs under åren 2016–2018. STUK följer med och övervakar projekten som en del av sitt fortlöpande tillsynsarbete”, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas som ansvarar för anläggningens kärnsäkerhet.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, tfn 010 455 3710

Periodiska säkerhetsbedömningar vid Finlands kärnkraftverk
Förnyandet av en kärnaläggnings drifttillstånd förutsätter grundlig bedömning av säkerheten. Drifttillstånd som överstiger 10 år förutsätter periodisk säkerhetsbedömning under tillståndsperioden. Ifråga om omfattning motsvarar en periodisk säkerhetsbedömning de bedömningar som görs vid ansökan om förnyat drifttillstånd. Vid säkerhetsbedömningen kartläggs anläggningens, komponenternas och konstruktionernas status med särskild betoning på åldringsprocessen och dess inverkan. Därtill bedöms anläggningsorganisationens förutsättningar för fortsatt säker drift. 

Villkoren i de drifttillstånd som beviljades Lovisa kraftverk år 2007 stipulerar två periodiska säkerhetsbedömningar under tillståndsperioden. Materialet från den första säkerhetsbedömningen tillställdes STUK för godkännande år 2015. Materialet från den andra periodiska säkerhetsbedömningen tillställs STUK före utgången av år 2023.