Online nyheter

Fyrtio år av koldioxidfri elproduktion vid Fortums Lovisa kraftverk

ons, 02/08/2017 - 13:15

​Finlands första kärnkraftverk, enheten Lovisa 1 vid Fortums Lovisa kraftverk, anslöts till det riksomfattande stamnätet 8.2.1977, det vill säga för exakt 40 år sedan. Den kommersiella elproduktionen inleddes i maj samma år. Enheten Lovisa 2, som färdigställdes ungefär tre år senare, anslöts till stamnätet i november 1980. Under sin drifttid har Lovisa kraftverk producerat sammanlagt 288,2 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i drygt 17 miljoner eluppvärmda småhus.  

"Lovisa kraftverk, som är Finlands första kärnkraftverk, är en lyckad syntes av östlig, västlig och finländsk teknologi. Den utmärkta drifthistoriken, driftfaktorerna av världsklass och den enastående säkerhetshistoriken gör bevisligen Lovisa kraftverk till ett av världens bästa kärnkraft i fråga om bland annat tillgänglighet”, säger kraftverkets biträdande direktör Thomas Buddas.   

Under kraftverksenheternas drifttid har den genomsnittliga driftfaktorn vid Lovisa 1 varit 87,3 % och vid Lovisa 2 hela 89,5 %. Den genomsnittliga driftfaktorn för hela anläggningen är 87,2 %. Driftfaktorn återspeglar anläggningens tillgänglighet, det vill säga den realiserade elproduktionen i förhållande till anläggningens nominella effekt under en viss tid. Kraftverksenheternas nominella effekt har höjts genom olika åtgärder, som även har ökat anläggningens säkerhet och pålitlighet. Vardera enheten har i dag en bruttoeleffekt på 526 MWe. Den ursprungliga bruttoeleffekten var 440 MWe.

"Lovisa kraftverk utvecklas långsiktigt enligt principen om fortlöpande förbättring. Anläggningen genomgår för närvarande det största investeringsprogrammet någonsin i syfte att säkerställa säker, tillförlitlig och lönsam elproduktion under kraftverkets återstående drifttid, det vill säga till utgången åren 2027 (Lovisa 1) och 2030 (Lovisa 2)”, säger Thomas Buddas. 

Lovisa kraftverk och den koldioxidfria kärnkraften bidrar i hög grad till stävjandet av klimatförändringen. De kärnkraftsrelaterade utsläppen av växthusgaser är lika låga som hos vind-, vatten- och solkraft . Om elektriciteten från Lovisa kraftverk hade producerats i ett kolkondenskraftverk hade utsläppen av koldioxid hittills uppgått till cirka 230 miljoner ton. 

Under byggnadsfasen på 1970-talet arbetade cirka 3 000 personer på Hästholmen i Lovisa. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer sysselsätter kraftverket i dag nästan 100 personer från andra företag.