Online nyheter

Bra och säkert produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk – elproduktionseffekten ökade med 12 MW

tis, 01/03/2017 - 09:30

FORTUM ABP PRESSMEDDELANDE 3.1.2017

År 2016 var ett lyckat produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk. Kraftverket producerade sammanlagt 8,33 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala elproduktionen i Finland. Driftfaktorn på 91,1 % procent var en av de högsta bland världens tryckvattenanläggningar. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 88,6 % och vid Lovisa 2 93,5 procent. Elproduktionen vid enheten Lovisa 2 var den näst största i anläggningens historia.

Vid höstens årsavställning genomgick enheten Lovisa 1 en omfattande besiktningsrevision som görs vart fjärde år. Enheten Lovisa 2 genomgick en kort årsrevision. Revisionen vid Lovisa 1 varade knappt 38 dygn och vid Lovisa 2 cirka 20 dygn. 

"Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade årsrevisionen modernisering av två högtrycksturbiner, byte av huvudtransformatorer och generatorbrytare samt arbeten på ånggeneratorerna. Moderniseringen av turbinerna ökade kraftverkets verkningsgrad, vilket höjde elproduktionseffekten med sammanlagt 12 megawatt (MW)", säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

År 2016 investerade Fortum cirka 100 miljoner euro i Lovisa kraftverk. Året innan uppgick investeringarna till cirka 80 miljoner euro. Det betydande investeringsprogrammet fortgår under de närmaste åren.

Produktionsåret var lyckat även med tanke på säkerheten. Anläggningens säkerhet och tillgänglighet utvecklas ständigt i enlighet med principen om fortlöpande förbättring. År 2016 fästes särskild uppmärksamhet vid identifieringen och hanteringen av risker relaterade till den mänskliga faktorn.

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. I årsrevisionen 2016 och de därmed förbundna förnyelseprojekten deltog därtill cirka 950 externa underhålls- och besiktningsexperter varav 80 procent var finländare.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Lovisa kärnkraftverk
År 2016 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 91,1 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,33 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 % av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2016 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 100 miljoner euro.

Fortum
Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki