Online nyheter

Årsavställning 2016 vid Fortums Lovisa kraftverk slutförd

tis, 10/11/2016 - 13:00

​FORTUM ABP PRESSMEDDELANDE 11.10.2016

Båda enheterna vid Fortums Lovisa kraftverk producerar åter elektricitet efter den slutförda årsavställningen. Den nästan 38 dygn långa årsavställningen vid enheten Lovisa 1 slutfördes 14.9.2016. Årsavställningen vid enheten Lovisa 2, som räckte cirka 20 dygn, slutfördes 7.10.2016 och utfördes 3 dagar snabbare än planerat. Reparationen av en laddningsmaskin fördröjde årsavställningen vid Lovisa 1 med cirka 5 dygn.

Kraftverksenheten Lovisa 1 genomgick en omfattande besiktningsårsavställning som görs vart fjärde år. Enheten Lovisa 2 genomgick en kort årsavställning. Vid årsavställningen byttes ungefär en fjärdedel av vardera enhetens bränsleelement ut.

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattade årsavställningen vid vardera enheten modernisering av högtrycksturbinerna, byte av huvudtransformatorer och generatorbrytare samt arbeten på ånggeneratorerna. Vid enheten Lovisa 1 förnyades den ena turbinens mellanöverhettare. På enheten Lovisa 2 utfördes statorunderhåll och rotorbyte på en av enhetens tre generatorer.

"Syftet med den automationsförnyelse som inleddes år 2014 vid Lovisa kraftverk är att förbättra anläggningens centrala säkerhetsfunktioner. Förnyelsen innebär att vardera enhetens analoga automationssystem ersätts med digitala system. Eftersom de nya systemen tas i bruk stegvis i samband med årsrevisionerna påverkar förnyelsen inte driften vid kraftverket. Förbättringsarbetet, som utförs under åren 2016–2018, bidrar till att säkerställa tillförlitlig och lönsam drift under kraftverksenheternas återstående drifttid”, säger underhållsenhetens chef Anssi Laakso. 

Det långsiktiga arbetet med att reducera de revisionsrelaterade stråldoserna har gett gott resultat: Vid enheten Lovisa 1 var den kollektiva stråldosen rekordlåg och på enheten Lovisa 2 var den en av de lägsta genom tiderna i förhållande till motsvarande årsavställningar.

"De utmanande arbetena vid vardera enheten krävde noggrann och omsorgsfull planering. Under den lyckade årsavställningen inträffade inga händelser med betydande inverkan på personal- eller anläggningssäkerheten”, säger Anssi Laakso.

I årsavställningen, som inleddes i augusti, och förnyelseprojekten deltog sammanlagt cirka 950 externa underhålls- och besiktningsexperter, varav cirka 80 procent var finländare. Lovisa kraftverks ordinarie personal omfattar cirka 500 personer anställda av Fortum och cirka 100 personer anställda av externa företag.

Fortum Abp
Kommunikation

Ytterligare information:
Anssi Laakso, chef för underhåll och teknikenheten, tfn. 010 455 4063

Bakgrundsinformation om Lovisa kraftverk:
År 2015 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 92,9 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,47 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2015 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 80 miljoner euro.

Fortum
Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.