Online nyheter

Årsrevisionen 2016 vid Fortums Lovisa kraftverk inleds

fre, 08/05/2016 - 13:00

Årsrevisionen 2016 inleds vid Fortums Lovisa kraftverk söndagen den 7 augusti. Arbetet börjar vid kraftverksenheten Lovisa 1, varefter enheten Lovisa 2 står på tur. Lovisa 1 genomgår en omfattande årsrevision som görs vart fjärde år, medan Lovisa 2 är föremål för en så kallad kort årsrevision. Hela årsrevisionen beräknas pågå i cirka åtta veckor.

Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränsleelement omfattar årsrevisionen modernisering av högtrycksturbinerna och byte av huvudtransformatorer och generatorbrytare vid vardera enheten. Vid enheten Lovisa 1 förnyas mellanöverhettarna och färskångledningarnas säkerhetsventiler och vid enheten Lovisa 2 görs bland annat statorunderhåll samt byte av generatorrotor. Vid de årliga revisionerna byts en fjärdedel av enheternas bränsleelement ut.

"Turbinmoderniseringen, som är en av kraftverkets största investeringar någonsin och en viktig del av det fortlöpande förbättringsarbetet, bidrar till att säkerställa tillförlitlig elproduktion under kraftverksenheternas återstående drifttid. Moderniseringen ökar turbinernas verkningsgrad avsevärt utan att reaktorernas termiska effekt höjs. Eftersom moderniseringen enbart gäller turbinerna inverkar den inte på reaktorerna eller kärnsäkerheten”, säger driftenhetens chef Timo Eurasto.

I årsrevisionen och de pågående projekten deltar sammanlagt cirka 950 externa entreprenörer varav cirka 80 procent är finländare. De övriga experterna är från Ryssland, Tyskland och Polen. Lovisa kraftverks ordinarie personal omfattar cirka 500 personer anställda av Fortum och cirka 100 personer anställda av externa företag.

Fortum Abp
Kommunikation

Ytterligare information:
Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn. 010 455 4010
Anssi Laakso, chef för underhåll och teknikenheten, tfn. 010 455 4063

Bakgrundsinformation om Lovisa kraftverk:
År 2015 var driftfaktorn i Fortums helägda Lovisa kraftverket 92,9 %. Driftfaktorn var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Kraftverket producerade sammanlagt 8,47 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala elproduktionen i Finland. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2015 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 80 miljoner euro.

Fortum
Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.