Online nyheter

Lovisa kraftverks omfattande beredskapsövning hålls den 27 april 2016

mån, 04/25/2016 - 14:30

​Lovisa kraftverks lagstadgade omfattande beredskapsövning, som skall arrangeras vart tredje år, hålls onsdagen den 27 april 2016.

Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för övningen Lovisa 16 och den  utförs i samarbete med Fortum, Räddningsinstitutet, de myndigheter som deltar i räddningsverksamheten och övriga instanser. Över 50 organisationer, däribland ministerier, kommuner, regionförvaltningsenheter, expertorgan och ämbetsverk, deltar i denna nationella övning. I övningen deltar även tiotals studenter från Helsingfors universitet. Studenterna uppträder som medierepresentanter och vanliga medborgare. 

Årets beredskapsövning omfattar en begränsad evakueringsövning i Lovisa samt verksamhetsövning för strålningsmätande patruller i enlighet med räddningsverkets anvisningar.