Online nyheter

Tryggt och bra produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk - Det omfattande investeringsprogrammet framskred som planerat

mån, 01/04/2016 - 13:00

​FORTUM ABP PRESSMEDDELANDE 4.1.2016

År 2015 var ett lyckat produktionsår vid Fortums Lovisa kraftverk. Kraftverket producerade sammanlagt 8,47 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala elproduktionen i Finland. Driftfaktorn på 92,9 procent var en av de högsta bland världens tryckvattenreaktoranläggningar. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 92,7 procent och vid Lovisa 2 93,1 procent. Elproduktionen vid enheten Lovisa 1 var den fjärde största i anläggningens historia.

Under året genomgick vardera kraftverksenheten en kort årsrevision med byte av en fjärdedel av bränslet. Årsrevisionen vid Lovisa 1 räckte 21 dygn och vid Lovisa 2 17 dygn. Utöver det programenliga underhållsarbetet och bytet av bränslet förnyades två mellanöverhettare vid vardera kraftverksenheten. 

"I syfte att trygga säker, tillförlitlig och lönsam elproduktion under kraftverksenheternas återstående drifttid genomgår Lovisa kraftverk för närvarande det mest omfattande investeringsprogrammet i anläggningens historia. Kraftverkets drifttillstånd löper ut år 2027 (Lovisa 1) och år 2030 (Lovisa 2). De mest betydande investeringarna gäller den pågående automationsförnyelsen, fortlöpande förbättring av säkerheten och en omfattande grundförbättring av turbinanläggningen”, säger kraftverkets biträdande direktör Thomas Buddas.

De viktigaste säkerhetsrelaterade investeringarna under det gångna året gällde kraftverkets havsvattenoberoende kylsystem och system för lagring och distribution av dieselolja. Dessa förbättringar skyddar anläggningen vid extrema väderförhållanden och oljeolyckor på Finska viken och säkerställer autonom drift under minst tre dygn.

År 2015 uppgick Fortums investeringar på Lovisa kraftverk till ungefär 80 miljoner euro vilket betyder att nivån vara samma som under 2014. Investeringarna under de närmaste åren kommer också att vara betydande.

Fastän Lovisa kraftverks säkerhetsnivå är hög förbättras anläggningens säkerhet och tillgänglighet ständigt enligt principen fortlöpande förbättring. Under år 2015 registrerades inga händelser med inverkan på säkerheten (händelser på Internationella atomenergiorganet IAEA:s INES-skala).

Lovisa kraftverk är en viktig arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på drygt 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. År 2015 deltog därtill sammanlagt 750 externa underhålls- och besiktningsexperter i årsrevisionerna och förnyelsearbetena. Cirka 90 procent av dessa var finländare.  

Kärnkraften är en koldioxidfri produktionsform som bidrar till att motverka klimatförändringen. Lovisa kraftverk bidrar till att producera stabil och tillförlitlig baskraft som säkerställer samhällets tillgång till elektricitet samt stöder införandet av förnybara energikällor”, säger Thomas Buddas.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Thomas Buddas, biträdande direktör, Lovisa kraftverk, Fortum, tfn 050 455 3710

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 000 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.