Online nyheter

Enheten Lovisa 2 vid Lovisa kraftverk ställdes av för byte av en styrstavsmotor

fre, 11/06/2015 - 12:34

Enheten Lovisa 2 vid Fortums Lovisa kraftverk ställdes av fredag 6.11.2015 kl. 9.00 för byte av en styrstavsmotor. Felet upptäcktes på kvällen torsdag 5.11.2015. Felsökningen och kartläggningen pågick under natten.

Avställningen beräknas räcka tre dagar. Enheten Lovisa 1 är i normal drift.

Händelsen medförde ingen fara för människor, miljön eller anläggningen.

Ytterligare information:
Timo Eurasto, chef för driftenheten, tfn 010 455 4010
Jari Kuusisto, chef för kärnsäkerhets- och bränsleenheten, tfn 010 455 3850