Online nyheter

Fortums Lovisa kraftverk provblåser säkerhetsventiler 28.8. och 29.8.

tors, 08/27/2015 - 07:00

På Lovisa kraftverks enhet 2 görs en årlig provblåsning av säkerhetsventiler för färsk ånga fredagen den 28.8. med början klockan 9.00 samt lördagen den 29.8. med början klockan 10.00.

Provblåsningen förorsakar kraftiga utblåsningsljud, som hörs i Hästholmens näromgivning. Sammanlagt provblåser man tolv säkerhetsventiler. Varje enskild provblåsning räcker några tiotals sekunder. Hela avprovningen beräknas räcka cirka sex timmar totalt.

Vid avprovningen frigörs ånga som syns i kraftverkets näromgivning. Ångan är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen. Avprovningen förorsakar ingen fara för människor, omgivningen eller kraftverket.

Tilläggsinformation om avprovningen:
Timo Eurasto, Driftchef, tel. +358 10 455 4010