Online nyheter

Fortums Lovisa kraftverk byter ut reläer i säkerhetsautomationssystemet

mån, 01/19/2015 - 10:29

​Vid det första programenliga underhållet av likriktarna vid Fortums Lovisa kraftverk tisdag 13.1.2015 observerades några reläer av fel typ.  Reläerna ingår i de likriktare som styr elinmatningen till kraftverkets säkerhetsautomationssystem. Händelsen föranleder en specialrapport till Strålsäkerhetscentralen (STUK). 

Reläerna av fel typ finns i två av de delsystem som ingår kraftverkets säkerhetsautomationssystem, som har fyra kanaler. De aktuella reläerna byts ut och samtidigt kartläggs lämpligheten att använda programmerad teknik i kraftverkets säkerhetsklassificerade likriktare. 

De aktuella reläerna, som har varit i bruk sedan år 2008, har fungerat klanderfritt vid normal drift, vid olika avprovningar och vid de anskaffningsrelaterade funktionskontrollerna. Specialrapporteringen till STUK föranleds av att de felaktiga reläerna i en avvikande situation kunde ha inverkat menligt på elinmatningen till det förebyggande reaktorskyddssystemet. I en sådan situation skulle elinmatningen till systemet ha styrts av kraftverkets säkerhetsbatterier, vars kapacitet räcker för minst ett dygns drift. 

Händelsen medförde ingen fara för människor, miljön eller anläggningen. 

Ytterligare information:
Pertti Salonen, chef för underhållsenheten, tfn 010 455 3100