Meddela krediteringskontonummer

Slutfakturan när elavtalet upphör

När ditt elavtal upphör t.ex. i samband med flytt, så får du en slutfaktura som du behöver antingen betala eller så får du kreditering.

För krediteringen behöver du meddela ditt kontonummer till oss. Det kan du göra med att ringa till vår kundtjänst.