Välj fjärrvärme till din fastighet

Vi kan ansluta till fjärrvärme både nya och äldre fastigheter som ligger nära fjärrvärmenätet. Genom att välja fjärrvärme får du boendetrivsel och blir en av våra nöjda kunder.

Energieffektiv och allt mer ekologisk värme

Bekväm och driftsäker uppvärmning

Förmånligt och jämnt pris

Anslutningsavgift för fjärrvärme

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.

Effekt Ansluntnigsavgift Tomtledning 

25 - 60 kW
  7 300 € 20 m
61 - 190 kW  
12 500 €
40 m
191 - 350 kW 20 000 € 40 m
Över  350 kW
Räknas från fall till fall
 
40 m

Anslutningsavgiften höjs 242 €/m om längden på ledning som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.

På avgifterna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Använd fjärrvärme redan när du bygger

Vi erbjuder driftsäker värme för uppvärmning och torkning under byggnadstiden. Energipriset för fjärrvärme är 73 €/MWh (moms 0 %).

 

Gör fjärrvärmeavtal i god tid

Du kan göra ett avtal då byggnadslov har beviljats och byggnadstiden har säkrats. Äldre fastigheter kan vi ansluta genast.

Se var fjärrvärmenätet ligger

På kartan kan du se om det finns fjärrvärme nära din fastighet. Du kan ringa till kundtjänsten och fråga om planer att utbygga nätet på 0200 19000.