Fjärrvärmeprodukter och tjänster för husbolag och företag

Vi erbjuder dig fjärrvärmeprodukter och tjänster som gör vardagen lättare i din fastighet. De flesta tjänsterna är avgiftsfria. Du kan vid behov byta produkt en gång per kalenderår.

Fortum Lämpövahti-tjänsten

SMS-tjänsten meddelar avgiftsfritt om värmeavbrott

Nyhetsbrev fyra gånger om året

Aktuell information om fjärrvärme och -kyla

Handledning

För nya kunder 0200 19009 mån-fre 8-17

Vittnar om miljöansvar

Fortum Eko5 ger ett stabilt pris och 100 % kolfri värme

Fortum Eko5 erbjuder ett stabilt pris för de nästa fem åren samt ekologisk värme.

Läs mer på finska

Välj tilläggsprodukten EkoPlus till Aktiivilämpö

Fortum Ekoplus garanterar ekologisk fjärrvärme

EkoPlus hjälper dig att uppnå dina miljömål och vittnar om miljöansvar. Värmen produceras till 100 % med förnybara naturresurser eller spillvärme.

Läs mer på finska

Prissättning uppmuntrar till energieffektivitet

Fortum Aktiivilämpö är alltid up-to-date

Fortum Aktiivilämpö är en basprodukt för fjärrvärme. Energipriset följer produktionskostnaderna och varierar varje månad. 

Läs mer på finska

Tillsammans med en annan uppvärmningsform

Fortum Lisälämpö

Nytt! Fortum Lisälämpö är en basprodukt för fastigheter med sk. hybriduppvärmning. Fortum Lisälämpö ger extra uppvärmning under de kalla vintermånaderna eller säkerställer värmen i din fastighet om det förekommer störningar i den andra uppvärmningsformen.
 

Läs mer på finska

Jämför fjärrvärmeprodukter

Byt din fjärrvärmeprodukt

Fjärrvärmepriser för husbolag och företag

Tjänster som ingår i avtalet

  • Fortum e-rapport ger förbrukningsinformation till din e-post
  • Förbrukningsrapport en gång om året
  • Fortum Yritys Online-tjänsten innehåller information om förbrukning och fakturering
  • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott
  • Dimensionering av värmeväxlare i samband med förnyelse

Fortum Liisi tar hand om din fjärrvärme utan investering

Fortum Liisi

Fortum Liisi-tjänsten erbjuder värmeanläggningen och en kontinuerlig servicetjänst för en månadsavgift. Vi skaffar, monterar och reparerar värmeanläggningen; vi hjälper dig alltid om det uppstår problem. 

 

Läs mer på finska

Objektiv och uppdaterad information om anläggningen

Fortum Optimi

Fortum Optimi -inspektionen ger aktuell information om fjärrvärmesystemets tillstånd samt föreslår åtgärder för att spara värme.

Läs mer på finska

Du får information om anläggningen och råd om värmebesparande åtgärder

Fortum OptimiPlus

Fortum OptimiPlus innehåller också faktisk mätdata om innetemperatur och luftfuktighet i de olika rummen i fastigheten.

Läs mer på finska