Fjärrvärmeprodukter och tjänster för husbolag och företag

Vi erbjuder dig fjärrvärmeprodukter och tjänster som gör vardagen lättare i din fastighet. De flesta tjänsterna är avgifstfria. Du kan vid behov byta produkt en gång per kalenderår.

E22
Fortum Lämpövahti-tjänsten

SMS-tjänsten meddelar avgiftsfritt om värmeavbrott

AU11
Nyhetsbrev fyra gånger om året

Aktuell information om fjärrvärme och -kyla

HC1
Handledning

För nya kunder 0200 19009 mån-fre 8-17

Fortum Aktiivilämpö är alltid up-to-date

 • Priset följer produktionskostnaderna för fjärrvärme och varierar varje månad.
 • Under de kalla månaderna är kostnaderna högre än under den varma tiden, vilket energieffektiva fastigheter kan dra fördel av.
 • Effektavgiften baserar sig på den uppmätta effekten och är mindre än i Fortum Vakaalämpö.
 • Du vet de uppskattade energipriserna för hela kalenderåret.

Ekoplus ger dig förnybar värme

 • EkoPlus produceras till 100 % med förnybara naturresurser eller spillvärme.
 • En extern kontrollör rapporterar om mängden och ursprunget av den förnybara energin.
 • EkoPlus hjälper dig att uppnå dina miljömål och vittnar om miljöansvar.
 • Den är det rätta valet för alla som vill främja utveckling av en renare framtid.

Byt din fjärrvärmeprodukt

Fjärrvärmepriser för husbolag och företagskunder

Tjänster som ingår i avtalet

 • Fortum e-rapport ger förbrukningsinformation till din e-post
 • Prognos och förbrukningsrapport en gång om året
 • Online tjänster innehåller information om förbrukning och fakturering
 • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott
 • Dimensionering av värmeväxlare i samband med förnyelse

Fortum Liisi tar hand om din fjärrvärme

Vår nya tjänst erbjuder värmeanläggningen och en kontinuerlig servicetjänst för en månadsavgift. Vi skaffar, monterar och reparerar värmeanläggningen; vi hjälper dig alltid om det uppstår problem. Du behöver inte investera i anläggningen och bekymra dig  utan kan njuta av den komfortabla fjärrvärmen!
Fortum Liisi passar nya och existerande husbolag samt företag med fjärrvärme.

Läs mer om Liisi