Fjärrvärmepriser för husbolag och företag

Priser för Fortum Aktiivilämpö ändras från och med den 1.7.2019

Vi justerar priset för Fortum Aktiivilämpö i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt fr.o.m. den 1.7.2019. Energiavgiften för fjärrvärme höjs på grund av de stigande produktionskostnaderna i genomsnitt 6,8 % och effektavgiften höjs med 1,8 % på grund av de stigande underhålls- och byggkostnaderna för fjärrvärmenätet. Priset för Fortum Aktiivilämpö -produkten höjs i genomsnitt med 4,1 %.

Prishöjningens inverkan på typiska kunder

  • För ett typiskt radhus / litet flervåningshus är inverkan på priset cirka 40 € per månad, vilket innebär att prisändringen för en enskild lägenhet är cirka 2,70 € per månad.*

  • För ett typiskt större flervåningshus är inverkan på priset cirka 153 € per månad, vilket innebär att prisändringen för en  enskild lägenhet är cirka 1,90 € månad.*

* I beräkningsexemplet har Finsk Energiindustri rf:s typbyggnader använts. Kostnaderna är utan moms.

Vi har skickat brev till alla kunder som använder Fortum Aktiivilämpö i slutet av maj. Nedan hittar du den nya prislistan.

Information om energi- och effektavgifter

Energiavgiften varierar varje månad i produkten Fortum Aktiivilämpö varemot i produkten Fortum Vakaalämpö är energiavgiften stabil. Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen inklusive energiskatter.

Effektavgiften grundar sig på den värmeeffekt som använts och uppmätts (kW). I produkten Fortum Aktiivilämpö tillämpas den högsta värmeeffekten för de 36 senaste månaderna. I produkten Fortum Vakaalämpö grundar sig effekten på fastighetens uppskattade effektbehov och den ändras inte om det inte sker en relevant förändring i effektbehovet.

Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och reparera vårt distributionsnät och våra anläggningar samt vid behov förnyar nätet. Dessutom dejourerar vår jourtjänst dygnet runt.

Priser i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Priser fr.o.m. 1.7.2019


Fortum Aktiivilämpö

Fortum aktiivilämpö i Esbo 01072019

Fortum Vakaalämpö -produkten kan inte väljas fr.o.m. 1.5.2019

VakaaEsbo2019

Priser 1.1-30.6.2019

 

Fortum Aktiivilämpö

AktiiviEsbo2019

Fortum Vakaalämpö -produkten kan inte väljas fr.o.m. 1.5.2019

VakaaEsbo2019

Anslutningspriser

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.

Effekt

Anslutningsavgift

Tomtledning

Under 25 kW

Anslutningsavgift för egnahemshus

20 m

25 - 60 kW

 7 300 €

20 m

61 - 190 kW

12 500 €

40 m

191 - 350 kW

 20 000 €

40 m

Över 350 kW

Räknas från fall till fall

40 m

Anslutningsavgiften höjs 242 €/m om längden på ledningen som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.

På avgifterna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Serviceprislista

Serviceprislista 1.1.2019

Serviceavgifter

MOMS 0 %

MOMS 24 %

 Jourbesök utanför arbetstid  

120,97 €

150,00 €

Installation av pulsanläggningar i samband med mätarinstallation   

145,67 €

180,00 €

Installation av pulsanläggningar, separat besök 

245,97 €

305,00 €

Fortum Optimi – kartläggning av värmeanläggningen

475,81 €

590,00 €

Kontroll av mätaren på kundens begäran, befogad 

Kostnadsfri

Kontroll av mätaren på kundens begäran, obefogad

Enligt kostnaderna

 

Förmedling, rapportering och analysering av förbruksdata

MOMS 0 %

MOMS 24 %

Förbrukningsrapport fyra gånger om året 

24,19 €

30,00 €

Analysering av förbruksdata €/h 

48,39 €

60,00 €

Överföring av pulsdata från mätare €/mån

7,26 €

9,00 €

 

Andra avgifter

MOMS 0 %

MOMS 24 %

Avbrytandet av värmeleveransen

96,77 €

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt under arbetstid

96,77 €

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt utanför arbetstid

241,94 €

300,00 €

Betalningspåminnelse

5,00 €

 

Upprättande av betalningsavtal

 

5,00 €

  • Under betalningstiden debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Förflyttning av fjärrvärmenät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.

Använd fjärrvärme redan när du bygger

Vi erbjuder driftsäker värme för uppvärmning och torkning under byggnadstiden.

Energipriset för fjärrvärme är 73 €/MWh (moms 0 %).

Kontakta vår försäljning redan i god tid.

Du kan byta din fjärrvärmeprodukt en gång om året