Ta hand om din fjärrvärmeanläggning

Du behöver inte göra någonting för fjärrvärmeanläggningen på våren, eftersom styrautomatiseringen automatiskt stänger värmestyrventilen och fjärrvärmevattenkretsen stannar vid värmeväxlaren.
På hösten, innan uppvärmningssäsongen, är det bra att kolla några saker.

Våra experter rekommenderar att kontrollera några saker innan uppvärmningssäsongen börjar:

  1. Är den eventuella sommarspärren öppen? När sommarspärren är stängd fungerar det varma bruksvattnet i huset som normalt, men det kommer ingen värme till fastighetens uppvärmningssystem.
  2. Huset får väl fjärrvärme? Om svaret är nej, kontakta Fortums felanmälningstjänst, tfn 0800 1 90090.
  3. Värme- och bruksvattenpumparna är väl i gång? Kontrollera att värme- och bruksvattenpumparna inte har kopplats bort.
  4. Trycknivån i uppvärmningsnätet är väl som den ska? Kontrollera mängden vatten i uppvärmningsnätet med hjälp av tryckmätaren på expansionskärlet. Trycket i värmenätet borde vara över trycket i expansionskärlet. Du kan se värdet på trycket i kopplingsschemat. Vid behov kan du tillsätta vatten från påfyllningsventilen till värmesystemet tills trycket är något över tryckvärdet. Om det finns för lite vatten i expansionskärlet i början av uppvärmningssäsongen börjar värmevattnet inte cirkulera ordentligt vid de övre punkterna i värmenätet.

Beakta avkylnigsvärdet av fjärrvärmevattnet

Temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten visar hur mycket fjärrvärmevattnet kyls ner i fastigheten. Ju större avkylning, desto bättre fungerar fjärrvärmeanläggningen. Avkylningen ska vara minst över 25 °C. Du kan se avkylningsvärdet på fakturan eller i Fortum Valpas-tjänsten.

Om du behöver hjälp, kontakta din VVS-entreprenör eller vår kundtjänst.

 

Kaukolämpölaitten täyttöventtiilit

Kolla trycknivån i uppvärmningsnätet

Vid behov kan du tillsätta vatten från påfyllningsventilen till värmesystemet tills trycket är något över tryckvärdet.

 

 

Lämmönjakolaitteiden tarkastus

Kolla också i det tekniska utrymmet

Det är bra att då och då gå till det tekniska utrymmet och kontrollera att anläggningen är ytligt sett i skick och att inga läckor syns.

Det är också bra att städa bort föremål som inte hör dit.