Fjärrvärme värmer upp din fastighet i alla väder

Fjärrvärme passar till fastigheter som ligger nära fjärrvärmenätet. Genom att välja fjärrvärme får du en driftsäker, förmånlig och allt mer ekologisk uppvärmningsform.

Koldi­ox­id­ne­u­tral fjärr­värme i Esbo på 2020-talet

Fortum och Esbo stad har förbundit sig till en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt -regionen under 2020-talet. Nu sätter vi fart på utvecklingen genom att upprätta ett nytt delmål, enligt vilket vi avstår från stenkol 2025. Den nya generationens fjärrvärme baserar sig på att fossila energikällor ersätts med smarta och flexibla lösningar som bland annat utnyttjar spillvärme, förnybar el, geotermisk energi och bioenergi. Smart värmereglering dvs. flexibel förbrukning optimerar systemet i framtiden.

Läs mer på finska

Fortum Liisi tar hand om din fjärrvärme

Fortum Liisi erbjuder en värmeanläggning och underhållstjänst till en fast månadsavgift. Vi skaffar, installerar och tar hand om din värmevärmeväxlare och hjälper alltid. Du kan njuta av bekymmerfri värme.

Läs mer på finska

E14

Kundtjänst

Vi hälper dig må-fr kl. 8-17

0200 19000 (lna/msa)

[email protected]

HC8

Fjärrvärmeavbrott

Vi hjälper dig 24/7

0800 1 90090 (avgiftsfri)

Se avbrott på kartan