Fortum YritysTarkka -elavtal

Med ett YritysTarkka-avtal drar du nytta av förmånliga elpriser på elbörsen och kan utnyttja variationerna i timpriset till företagets fördel. Du gör ytterligare besparingar om du kan reglera elförbrukningen så att förbrukningstopparna infaller under timmar då priset är som lägst. Som extra bonus med Fortum YritysTarkka får ditt företag el som produceras helt utan fossila bränslen, som stenkol, olja eller gas.

AU9
CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

F17
Upphandling till marknafspriser

I YritysTarkka-avtalet har varje timme på dygnet ett eget pris.

E3
Utnyttjande av förmånliga timpriser

Du sparar pengar genom att använda el när priset är förmånligast.

b2b valpas tuntihinta

Fortum YritysTarkka - el från börsen till timpris.

De senaste priserna varje dag

I YritysTarkka-avtalet har varje timme på dygnet ett eget pris. Priserna konkurrensutsätts på elbörsen, och de slutliga timpriserna finns till påseende i tjänsten Fortum Valpas i förväg cirka kl. 15 varje dag. I vår avgiftsfria tjänst Fortum Valpas kan du följa ditt företags elförbrukning på timnivå och under längre perioder

Yritys Tarkka -kontrakspriser

I YritysTarkka-avtalet har varje timme på dygnet ett eget pris. Priserna konkurrensutsätts på elbörsen, och de slutliga timpriserna finns till påseende i tjänsten Fortum Valpas i förväg cirka kl. 15 varje dag. I vår avgiftsfria tjänst Fortum Valpas kan du följa ditt företags elförbrukning på timnivå och under längre perioder.

I Fortum YritysTarkkas timpris ingår spotpriset inom Finlands prisområde på elbörsen NordPool och en förmedlingsavgift på 0,13 c/kWh. Grundavgiften för avtalet är 10 €/månad. På priserna tillkommer moms 24 procent. 

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 5 000 000 kWh (5 GWh). YritysTarkka-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på två veckor. 

CS1

Beställ elavtal till ditt företag och ring

0200 19100

Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 17 (lna/msa).

Tilläggsuppgifter angående beställningen

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar. Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17  (lna/msa).

 

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag

Kontraktsvillkor i ett nötskal

  • Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 5 000 000 kWh (5 GWh).

  • Som YritysTarkka-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

  • YritysTarkka-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på två veckor.