Fortum Yritys Oiva -elavtal

Många företagare väljer Fortum Yritys Oiva. Det är ett enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tillsvidare. Med avtalet får ditt företag el helt utan koldioxidutsläpp.

Om ditt elförbrukningsbehov är tillfälligt och kortvarigt, ta kontakt med vår företagskundtjänst. Vi har ett elavtal för dig som är skräddarsytt just för detta ändamål. Telefonnumret till kundtjänsten är 0200 19100 må-fr. kl. 8–17 (lna/msa).

Climate and resources
CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

New contract
Fortlöpande avtal

Enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tillsvidare.

Cost efficient
Regelbunden prisjustering

Du kan följa företagets elförbrukning i webbtjänsten.

YritysKesto_kuva1
b2b kesto kuva 1

Gäller alltid

När du vill att ditt företag ska ha ett avtal vars pris alltid är konkurrenskraftigt i förhållande till marknadspriset utan att själv behöva göra någonting, ska du välja Yritys Oiva. 

I vår avgiftsfria webbtjänst hittar du ditt företags arkiverade energifakturor och du kan följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.

b2b Kesto kuva 2

Priset uppdateras varje månad

Priset på Yritys Oiva uppdateras varje månad. Priset uppdateras alltid den första varje månad. Det gällande månadspriset meddelas på denna sida 14 dygn innan det träder i kraft.

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh). Momsen på el är 24 %. Yritys Oiva -avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 14 dygn.

YritysTarkka

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar.
Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17  (lna/msa).

Customer service

Beställ elavtal till ditt företag och ring

0200 19100

Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 17 (lna/msa).

Fortum Yritys Oiva avtalspriser

 

Prisperiod 1.6.-30.6.2022

Uppdelning  
Grundavgift 5,00 €/mån
Energipris 12,22 c/kWh

 

Prisperiod 1.5.-31.5.2022

Uppdelning  
Grundavgift 5,00 €/mån
Energipris 12,27 c/kWh

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag