Fortum Yritys Oiva -elavtal

Många företagare väljer Fortum Yritys Oiva. Det är ett enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tills vidare. Med avtalet får ditt företag el helt utan koldioxidutsläpp.

AU9
CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

Förlöpande avtal

Enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tills vidare.

F17
Regelbunden prisjustering

I webbtjänsten du kan följa företagets elförbrukning.

YritysKesto_kuva1

Gäller alltid

När du vill att ditt företag ska ha ett avtal vars pris alltid är konkurrenskraftigt i förhållande till marknadspriset utan att själv behöva göra någonting, ska du välja Yritys Oiva. 

I vår avgiftsfria webbtjänst hittar du ditt företags arkiverade energifakturor och du kan följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.

Priset uppdateras varje månad

Priset på Yritys Oiva uppdateras varje månad. Priset uppdateras alltid den första varje månad. Det gällande månadspriset meddelas på denna sidor 14 dygn innan det träder i kraft.

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh). Momsen på el är 24 %. Yritys Oiva -avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 14 dygn.

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar.
Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17  (lna/msa).

CS1

Beställ elavtal till ditt företag och ring

0200 19100

Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 17 (lna/msa).

Tilläggsuppgifter angående beställningen

Fortum Yritys Oiva kontraktspriser

Priserna för Yritys Oiva from 15.5.2019
Priserna inkl. moms 0% Prisperiod 15.5.-31.5.2019 Prisperiod 1.6.-30.6.2019
Grunfavgift 5,00 €/mån 5,00 €/mån
Energipris 6,50 c/kWh 6,40 c/kWh
Priserna för befintligaYritysKesto avtall till 30.6.2019
1-tids prissättning
Priserna för befintliga avtal, moms 0% Prisperiod 1.1.-31.3.2019 Prisperiod 1.4.-30.6.2019
Grunfavgift 5,00 €/mån 5,00 €/mån
Energipris 6,92 c/kWh 6,50 c/kWh
Priserna för befintligaYritysKesto avtall till 30.6.2019
2-tids prissättning
Priserna för befintliga avtal, moms 0% Prisperiod 1.1.-31.3.2019 Prisperiod 1.4.-30.6.2019
Grundavgift 5,00 €/mån 5,00 €/mån
Energipris, dagtid 7,26 c/kWh 6,84 c/kWh
Energipris, nattid 6,45 c/kWh 6,03 c/kWh

 

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag