Fortum Yritys Aktiivi -elavtal

Yritys Aktiivi ger dig förmåner av professionell elanskaffning, utan skilda kostnader eller extra besvär.
Samtidigt gör du en insats för klimatet, eftersom elen du får med Yritys Aktiivi produceras utan koldioxidutsläpp.

Climate and resources
CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

Cost efficient
Fortlöpande avtal och prisprognos

Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna.

New contract
El som samupphandling till alla företag

Professionellt anskaffad el i förväg, utan skilda kostnader eller extra besvär.

Fortum Aktiivi image

Fortum Yritys Aktiivi är valet av många stora och små företag

Du får storköparfördelar

Elen i Fortum Yritys Aktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg. Portföljens pris stabiliseras med att köpa el i mindre mängder åt gången och under längre tidsperiod.

Från denna sida hittar du Yritys Aktiivis prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna. Prognosen publiceras i vår avgiftsfria webbtjänst, där du också hittar ett arkiv med företagets energifakturor. I tjänsten kan du också följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.

b2b hinta vahvistetaan kuukausittain

Priset fatställs månatligen

Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samupphandlingsportföljen och den prissättningsmodell som du valde när du ingick avtalet.

Yritys Aktiivi är förmånligare om företagets årliga förbrukning är mindre än 40 000 kWh.

Yritys Aktiivi Smart om företagets elförbrukning är 40 000 - 240 000 kWh.

Fortum YritysAktiivi avtalspriser

Verkliga priser för Yritys Aktiivi, moms 0%. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,3 c/kWh.
 

Fakturerings månad Grundavgift/förbrukningställe Energipris
April 2022 5 €/mån 8,35 c/kWh
Mars 2022 5 €/mån 8,11 c/kWh
Februari 2022 5 €/mån 8,00 c/kWh
Januari 2022 5 €/mån 8,07 c/kWh
December 2021 5 €/mån 11,09 c/kWh
November 2021 5 €/mån 7,34 c/kWh
Oktober 2021 5 €/mån 6,22 c/kWh
September 2021 5 €/mån 6,48 c/kWh
Augusti 2021 5 €/mån 5,71 c/kWh
Juli 2021 5 €/mån 5,71 c/kWh
Juni 2021 5 €/mån 5,40 c/kWh
Maj 2021 5 €/mån 4,91 c/kWh
April 2021 5 €/mån 4,52 c/kWh
Mars 2021 5 €/mån 4,50 c/kWh
Februari 2021 5 €/mån 4,95 c/kWh
Januari 2021 5 €/mån 4,66 c/kWh
December 2020 5 €/mån 4,63 c/kWh
November 2020 5 €/mån 4,79 c/kWh
Oktober 2020 5 €/mån 4,72 c/kWh
September 2020 5 €/mån 4,72 c/kWh
Augusti 2020 5 €/mån 4,80 c/kWh
Juli 2020 5 €/mån 4,88 c/​kWh
Juni 2020 5 €/mån 5,04 c/kWh
Maj 2020 5 €/mån 5,16 c/kWh
April 2020 5 €/mån 5,17 c/kWh
Mars 2020 5 €/mån 5,52 c/kWh
Februari 2020 5 €/mån 6,16 c/kWh
Januari 2020 5 €/mån 5,99 c/kWh
December 2019 5 €/mån 5,41 c/kWh
November 2019 5 €/mån 5,17 c/kWh
Oktober 2019 5 €/mån 5,14 c/kWh
September 2019 5 €/mån 5,49 c/kWh
Augusti 2019 5 €/mån 5,36 c/kWh
Juli 2019 5 €/mån 4,64 c/kWh
Juni 2019 5 €/mån 5,04 c/kWh
Maj 2019 5 €/mån 5,06 c/kWh
April 2019 5 €/mån 5,23 c/kwh
Mars 2019 5 €/mån 5,06 c/kWh
Februari 2019 5 €/mån 5,88 c/kWh
Januari 2019 5 €/mån 5,67 c/kWh
December 2018 5 €/mån 5,06 c/kWh
November 2018 5 €/mån 4,89 c/kWh
Oktober 2018 5 €/mån 4,50 c/kWh
September 2018 5 €/mån 4,75 c/kWh
Augusti 2018 5 €/mån 4,46 c/kWh
Juli 2018 5 €/mån 3,35 c/kWh
Juni 2018 5 €/mån 3,65 c/kWh
Maj 2018 5 €/mån 3,76 c/kWh
April 2018 5 €/mån 3,56 c/kWh
Mars 2018 5 €/mån 3,86 c/kWh
Februari 2018 5€/mån 4,42 c/kWh
Januari 2018 5€/mån 4,38 c/kWh

 

Verkliga priser för Yritys Aktiivi Smart, moms 0%. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,15 c/kWh. Marginalen 0,19 c/kWh fr.o.m. 1.10.2022.

Fakturerings månad Grundavgift/förbrukningställe Energipris
April 2022 10 €/mån 8,20 c/kWh
Mars 2022 10 €/mån 7,96 c/kWh
Februari 2022 10 €/mån 7,85 c/kWh
Januari 2022 10 €/mån 7,92 c/kWh
December 2021 10 €/mån 10,94 c/kWh
November 2021 10 €/mån 7,19 c/kWh
Oktober 2021 10 €/mån 6,07 c/kWh
September 2021 10 €/mån 6,33 c/kWh
Augusti 2021 10 €/mån 5,56 c/kWh
Juli 2021 10 €/mån 5,56 c/kWh
Juni 2021 10 €/mån 5,25 c/kWh
Maj 2021 10 €/mån 4,76 c/kWh
April 2021 10 €/mån 4,37 c/kWh
Mars 2021 10 €/mån 4,35 c/kWh
Februari 2021 10 €/mån 4,80 c/kWh
Januari 2021 10 €/mån 4,51 c/kWh
December 2020 10 €/mån 4,48 c/kWh
November 2020 10 €/mån 4,64 c/kWh
Oktober 2020 10 €/mån 4,57 c/kWh
September 2020 10 €/mån 4,57 c/kWh
Augusti 2020 10 €/mån 4,65 c/kWh
Juli 2020 10 €/mån 4,73 c/​kWh
Juni 2020 10 €/mån 4,89 c/kWh
Maj 2020 10 €/mån 5,01 c/kWh
April 2020 10 €/mån 5,11 c/kWh
Mars 2020 10 €/mån 5,46 c/kWh
Februari 2020 10 €/mån 6,10 c/kWh
Januari 2020 10 €/mån 5,93 c/kWh
December 2019 10 €/mån 5,24 c/kWh
November 2019 10 €/mån 4,99 c/kWh
Oktober 2019 10 €/mån 4,99 c/kWh

 

Verkliga priser för befitliga Yritys Aktiivi Expert avtal, moms 0%. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,1 c/kWh.
 

Fakturerings månad Grundavgift/förbrukningställe Energipris
April 2022 20 €/mån 8,15 c/kWh
Mars 2022 20 €/mån 7,91 c/kWh
Februari 2022 20 €/mån 7,80 c/kWh
Januari 2022 20 €/mån 7,87 c/kWh
December 2021 20 €/mån 10,89 c/kWh
November 2021 20 €/mån 7,14 c/kWh
Oktober 2021 20 €/mån 6,02 c/kWh
September 2021 20 €/mån 6,28 c/kWh
Augusti 2021 20 €/mån 5,51 c/kWh
Juli 2021 20 €/mån 5,51 c/kWh
Juni 2021 20 €/mån 5,20 c/kWh
Maj 2021 20 €/mån 4,71 c/kWh
April 2021 20 €/mån 4,32 c/kWh
Mars 2021 20 €/mån 4,30 c/kWh
Februari 2021 20 €/mån 4,75 c/kWh
Januari 2021 20 €/mån 4,46 c/kWh
December 2020 20 €/mån 4,43 c/kWh
November 2020  20 €/mån 4,59 c/kWh
Oktober 2020 20 €/mån 4,52 c/kWh
September 2020 20 €/mån 4,52 c/kWh
Augusti 2020 20 €/mån 4,60 c/kWh
Juli 2020 20 €/mån 4,68 c/​kWh
Juni 2020 20 €/mån 4,84 c/kWh
Maj 2020 20 €/mån 4,96 c/kWh
April 2020 20 €/mån 4,97 c/kWh
Mars 2020 20 €/mån 5,32 c/kWh
Februari 2020 20 €/mån 5,96 c/kWh
Januari 2020 20 €/mån 5,79 c/kWh
December 2019 20 €/mån 5,21 c/kWh
November 2019 20 €/mån 4,97 c/kWh
Oktober 2019 20 €/mån 4,94 c/kWh
September 2019 20 €/mån 5,29 c/kWh
Augusti 2019 20 €/mån 5,16 c/kWh
Juli 2019 20 €/mån 4,44 c/kWh
Juni 2019 20 €/mån 4,84 c/kWh
Maj 2019 20 €/mån 4,86 c/kWh
April 2019 20 €/mån 5,03 c/kWh
Mars 2019 20 €/mån 4,86 c/kWh
Februari 2019 20 €/mån 5,68 c/kWh
Januari 2019 20 €/mån 5,47 c/kWh
December 2018 20 €/mån 4,86 c/kWh
November 2018 20 €/mån 4,69 c/kWh
Oktober 2018 20 €/mån 4,30 c/kWh
September 2018 20 €/mån 4,55 c/kWh
Augusti 2018 20 €/mån 4,26 c/kWh
Juli 2018 20 €/mån 3,15 c/kWh
Juni 2018 20 €/mån 3,45 c/kWh
Maj 2018 20 €/mån 3,56 c/kWh
April 2018 20 €/mån 3,36 c/kWh
Mars 2018 20 €/mån 3,66 c/kWh
Februari 2018 20€/mån 4,22 c/kWh
Januari 2018 20€/mån 4,18 c/kWh

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh). Yritys Aktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.

Customer service

Beställ elavtal till ditt företag och ring

0200 19100

Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 17 (lna/msa).

YritysAktiivi_kuva2

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar.
Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17  (lna/msa).

Avtalsvillkor i ett nötskal

  • Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh).

  • Yritys Aktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.

  • Elen i Fortum Yritys Aktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg.

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag