Fortum YritysAktiivi -elavtal

Oavsett om ditt företag är stort eller litet får du fördelarna både med att vara storköpare och med samupphandling genom att välja elavtalet Fortum YritysAktiivi. Samtidigt gör du en insats för klimatet, eftersom elen du får med YritysAktiivi produceras utan koldioxidutsläpp.

AU9
CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

F17
Fortlöpande avtal och prisprognos

Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna.

El som anskaffas genom samupphandling

Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samhandlingsportföljen.

Fortum Aktiivi image

Fortum YritysAktiivi är valet av många stora och små företag

Du får storköparfördelar

Elen i Fortum YritysAktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg – precis som när storföretag upphandlar el. Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna. Prognosen publiceras i vår avgiftsfria webbtjänst, där du också hittar ett arkiv med företagets energifakturor. I tjänsten kan du också följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.

Priset fatställs månatligen

Energipriset fastställs på den här sidan månatligen. Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samupphandlingsportföljen och den prissättningsmodell som du valde när du ingick avtalet. Normalt är prissättningsmodell 1 förmånligare om företagets årliga förbrukning är mindre än 90 000 kWh och prissättningsmodell 2 om företagets elförbrukning är större än så.

Fortum YritysAktiivi avtalspriser

Verkliga priser för prissättningsmodell 1, moms 0%. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,3 c/kWh.
Fakturerings månad Grundavgift/förbrukningställe Energipris
Augusti 2019 5 €/mån 5,36 c/kWh
Juli 2019 5 €/mån 4,64 c/kWh
Juni 2019 5 €/mån 5,04 c/kWh
Maj 2019 5 €/mån 5,06 c/kWh
April 2019 5 €/mån 5,23 c/kwh
Mars 2019 5 €/mån 5,06 c/kWh
Februari 2019 5 €/mån 5,88 c/kWh
Januari 2019 5 €/mån 5,67 c/kWh
December 2018 5 €/mån 5,06 c/kWh
November 2018 5 €/mån 4,89 c/kWh
Oktober 2018 5 €/mån 4,50 c/kWh
September 2018 5 €/mån 4,75 c/kWh
Augusti 2018 5 €/mån 4,46 c/kWh
Juli 2018 5 €/mån 3,35 c/kWh
Juni 2018 5 €/mån 3,65 c/kWh
Maj 2018 5 €/mån 3,76 c/kWh
April 2018 5 €/mån 3,56 c/kWh
Mars 2018 5 €/mån 3,86 c/kWh
Februari 2018 5€/mån 4,42 c/kWh
Januari 2018 5€/mån 4,38 c/kWh

 

Verkliga priser prissättningsmodell 2, moms 0%. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,1 c/kWh.

Fakturerings månad Grundavgift/förbrukningställe Energipris
Augusti 2019 20 €/mån 5,16 c/kWh
Juli 2019 20 €/mån 4,44 c/kWh
Juni 2019 20 €/mån 4,84 c/kWh
Maj 2019 20 €/mån 4,86 c/kWh
April 2019 20 €/mån 5,03 c/kWh
Mars 2019 20 €/mån 4,86 c/kWh
Februari 2019 20 €/mån 5,68 c/kWh
Januari 2019 20 €/mån 5,47 c/kWh
December 2018 20 €/mån 4,86 c/kWh
November 2018 20 €/mån 4,69 c/kWh
Oktober 2018 20 €/mån 4,30 c/kWh
September 2018 20 €/mån 4,55 c/kWh
Augusti 2018 20 €/mån 4,26 c/kWh
Juli 2018 20 €/mån 3,15 c/kWh
Juni 2018 20 €/mån 3,45 c/kWh
Maj 2018 20 €/mån 3,56 c/kWh
April 2018 20 €/mån 3,36 c/kWh
Mars 2018 20 €/mån 3,66 c/kWh
Februari 2018 20€/mån 4,22 c/kWh
Januari 2018 20€/mån 4,18 c/kWh

Priserna innehåller för gången ikraftvarande stamnätsavgift 0,03 c/kWh fr.o.m. 1.1.2015. I priserna tilläggs övriga kostnader angående leveransen, skatter och betalningar som myndigheterna eller motsvarande för gången förefallande skatter och betalningar som försäljaren bestämt. Moms för el är 24 %. Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh). YritysAktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.

CS1

Beställ elavtal till ditt företag och ring

0200 19100

Vår kundtjänst betjänar dig på må-fre klo 8 - 17 (lna/msa).

Tilläggsuppgifter angående beställningen

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Till ditt avtal kan du välja Vihreä-mervärdestjänsten, med vilken du får 100 % förnybar GoO-ursprungssertifierad elenergi. Produktionen av Vihreä är en blandning av vatten-, vind-, sol- och biokraft. Tjänsten innefattar en årlig donation på 5 euro till Stiftelsen för naturarvet för bevarandeverksamheten av Finlands naturenliga skogar.
Vihreä-tilläggstjänsten får du genom att ringa till kundtjänsten 0200 19100 mån-fre kl. 8 – 17  (lna/msa).

Kontraktsvillkor i ett nötskal

  • Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh).

  • YritysAktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.

  • Som YritysAktiivi-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag