Fortum Vihreä: förnybar energi och konkret arbete för att skydda skogarna

Du kan välja tilläggstjänsten Vihreä till ditt elavtal för att få förnybar energi samtidigt som du deltar i Stiftelsen för naturarvets arbete för att skydda skogarna i Finland. Med Vihreä tillverkas ditt företags produkter och tjänster i fråga om elen med 100 % förnybar energi.

Vai sittenkin uusiutuvaa_YritysTarkka

Ren energi och stöd till skogsskyddsarbetet

Med tilläggstjänsten Vihreä får du 100 % förnybar, GoO-ursprungscertifierad el. Vihreä produceras genom en kombination av vatten-, vind- och solkraft. Fortum stöder Stiftelsen för naturarvets arbete för att skydda naturskogarna i Finland med 5 €/Vihreä-avtal.

Priset på Vihreä 4,99 €/mån/förbr.ställe + 0,19 c/kWh (priserna moms 0 %).

Tilläggstjänsten Vihreä gäller tillsvidare.

fortum green forest

Fristäder för liv

Fortum stöder Stiftelsen för naturarvets arbete för att skydda naturskogarna i Finland med 5 €/Vihreä-avtal. Stiftelsen för naturarvet köper värdefulla, finska naturområden med donationsmedel och ansöker om bestående fridlysning av dem med stöd av naturskyddslagen. Stiftelsen äger 143 naturskyddsområden (totalt 3424 hektar) mellan Ivalo och Borgå. Med ett stöd på fem euro skyddas tio kvadratmeter urskog för ett år.