Fortum YritysTakuu -elavtal

Fortum YritysTakuu är ett tidsbundet elavtal. Det garanterar dig ett fast pris i två eller tre år. Med avtalet får ditt företag CO2-utsläppsfri el, vilket innebär att koldioxidutsläppen från företagets elförbrukning är lika med noll när du väljer YritysTakuu.

AU9

CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

F17

Tidsbundet avtal

Du kan välja ett två- eller treårigt avtal till ditt företag.

Långsiktigt, fast pris

Det garanterar dig ett fast pris i två eller tre år.

YritysTakuu image

Urval av många medelstora företag. Fortum YritysTakuu -kontraktet är säkert och enkelt.

Enkel budgetering

Om det är viktigt för ditt företag att ha ett fast elpris i flera år framöver ska du välja YritysTakuu-avtalet. Du får även hjälp med budgetering och kostnadsuppföljning i vår webbtjänst Fortum Valpas, där du kan följa elförbrukningen i ditt företag:  du kan jämföra förbrukningen under olika år eller granska kortare tidsperioder. I vår webbtjänst hittar du också ett fakturaarkiv.

Två- eller treårigt avtal

Du kan välja ett två- eller treårigt avtal till ditt företag. Under avtalsperioden stiger priset inte. När den tidsbundna perioden närmar sig sitt slut får du en ny offert av oss.

Fortum YritysTakuu -kontraktspriser

 

2-årigt avtal, ända till 29.2.2020, moms 0% Allmän el Nattel Säsongel
Grundavgift/mån 5€ 5€ 5€
Energipris 3,90 c/kWh dagtid 4,31 c/kWh vinterdag 4,48 c/kWh
    nattid 3,13 c/kWh övrig tid 3,65 c/kWh
 
3-årigt avtal, ända till 28.2.2021, moms 0% Allmän el Nattel Säsongel
Grundavgift/mån 5€ 5€ 5€
Energipris 3,83 c/kWh dagtid 4,24 c/kWh vinterdag 4,41 c/kWh
    nattid 3,06 c/kWh övrig tid 3,58 c/kWh

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh). Momsen på el är 24 procent.

Teckna Fortum YritysTakuu-avtal

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Som YritysTakuu-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Om du hellre vill att ditt företag ska använda 100 % förnybar energi är det också möjligt. På energipriset tillkommer endast 0,20 c/kWh. Då får du till 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag

Kontraktsvillkor i ett nötskal

  • Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh).

  • Du kan välja ett två- eller treårigt avtal till ditt företag.

  • Som YritysTakuu-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

HC11
Försäljningsvillkor
Visa
HC11
YritysTakuu, försäljningsvillkor
Visa