Fortum YritysKesto -elavtal

Många företagare väljer Fortum YritysKesto. Det är ett enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tills vidare. Med avtalet får ditt företag el helt utan koldioxidutsläpp.

AU9

CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

Förlöpande avtal

Enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tills vidare.

F17

Regelbunden prisjustering

I webbtjänsten du kan följa företagets elförbrukning.

YritysKesto sähkösopimus sopii palveluyritykselle

Många småföretagare har valt Fortum YritysKesto. Det är enkelt och sorglöst.

Gäller alltid

När du vill att ditt företag ska ha ett avtal vars pris alltid är konkurrenskraftigt i förhållande till marknadspriset utan att själv behöva göra någonting, ska du välja YritysKesto. Som företagskund hos oss har du tillgång till en webbtjänst där du hittar ett arkiv med dina energifakturor. I webbtjänsten kan du också följa företagets elförbrukning: du kan jämföra förbrukningen under olika år eller granska kortare perioder. Vid behov kan du kontrollera elförbrukningen till exempel under en viss timme.

3 månaders prisperioder

Priset på YritysKesto uppdateras fyra gånger om året. En ny prisperiod börjar 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10.

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh). Momsen på el är 24 %. YritysKesto-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på en månad.

Teckna Fortum YritysKesto-avtal

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Som YritysKesto-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Om du hellre vill att ditt företag ska använda 100 % förnybar energi är det också möjligt. På energipriset tillkommer endast 0,20 c/kWh. Då får du till 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

Fortum YritysKesto kontraktspriser

1-tids prissättning
Priserna för befintliga och nya avtal, moms 0% Prisperiod 1.10.-31.12.2017 Prisperiod 1.1.-31.3.2018
Grunfavgift 5,00 €/mån 5,00 €/mån
Energipris 4,87 c/kWh 5,24 c/kWh
2-tids prissättning
Priserna för befintliga och nya avtal, moms 0% Prisperiod 1.10.-31.12.2017 Prisperiod 1.1.-31.3.2018
Grundavgift 5,00 €/mån 5,00 €/mån
Energipris, dagtid 5,21 c/kWh 5,58 c/kWh
Energipris, nattid 4,40 c/kWh 4,77 c/kWh

 

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag

Kontraktsvillkor i ett nötskal

  • Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh).

  • YritysKesto-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på en månad.

  • Som YritysKesto-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

HC11
Försäljningsvillkor
Visa
HC11
YritysKesto, försäljningsvillkor
Visa