Fortum YritysAktiivi -elavtal

Oavsett om ditt företag är stort eller litet får du fördelarna både med att vara storköpare och med samupphandling genom att välja elavtalet Fortum YritysAktiivi. Samtidigt gör du en insats för klimatet, eftersom elen du får med YritysAktiivi produceras utan koldioxidutsläpp.

AU9

CO2-utsläppsfri el

Du får CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

F17

Fortlöpande avtal och prisprognos

Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna.

El som anskaffas genom samupphandling

Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samhandlingsportföljen.

Fortum Aktiivi image

Fortum YritysAktiivi är valet av många stora och små företag. Priset fatställs månatligen.

Du får storköparfördelar

Elen i Fortum YritysAktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg – precis som när storföretag upphandlar el. Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna. Prognosen publiceras i vår avgiftsfria webbtjänst, där du också hittar ett arkiv med företagets energifakturor. I tjänsten kan du också följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.

Priset fatställs månatligen

Energipriset fastställs på den här sidan månatligen. Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samupphandlingsportföljen och den prissättningsmodell som du valde när du ingick avtalet. Normalt är prissättningsmodell 1 förmånligare om företagets årliga förbrukning är mindre än 90 000 kWh och prissättningsmodell 2 om företagets elförbrukning är större än så.

Fortum YritysAktiivi - kontraktspriser

Verkliga priser för prissättningsmodell 1, moms 0%. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,3 c/kWh.
Fakturerings månad Grundavgift/förbrukningställe Energipris
December 2017 5€/mån 3,86 c/kWh
November 2017 5€/mån 3,82 c/kWh
Oktober 2017 5€/mån 3,79 c/kWh
September 2017 5€/mån 3,97 c/kWh
Augusti 2017 5€/mån 3,66 c/kWh
Juli 2017 5€/mån 3,32 c/kWh
Juni 2017 5€/mån 3,40 c/kWh
Maj 2017 5€/mån 3,39 c/kWh
April 2017 5€/mån 3,45 c/kWh
Mars 2017 5€/mån 3,56 c/kWh
Februari 2017 5€/mån 4,09 c/kWh
Januari 2017 5€/mån 4,06 c/kWh
Verkliga priser prissättningsmodell 2, moms 0%. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,1 c/kWh.
Fakturerings månad Grundavgift/förbrukningställe Energipris
December 2017 20€/mån 3,68 c/kWh
November 2017 20€/mån 3,62 c/kWh
Oktober 2017 20€/mån 3,59 c/kWh
September 2017 20€/mån 3,77 c/kWh
Augusti 2017 20€/mån 3,46 c/kWh
Juli 2017 20€/mån 3,12 c/kWh
Juni 2017 20€/mån 3,20 c/kWh
Maj 2017 20€/mån 3,19 c/kWh
April 2017 20€/mån 3,25 c/kWh
Mars 2017 20€/mån 3,36 c/kWh
Februari 2017 20€/mån 3,89 c/kWh
Januari 2017 20€/mån 3,86 c/kWh

Priserna innehåller för gången ikraftvarande stamnätsavgift 0,03 c/kWh fr.o.m. 1.1.2015. I priserna tilläggs övriga kostnader angående leveransen, skatter och betalningar som myndigheterna eller motsvarande för gången förefallande skatter och betalningar som försäljaren bestämt. Moms för el är 24 %. Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh). YritysAktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.

Teckna Fortum YritysAktiivi-avtal

Eller kanske ändå hellre förnybar energi?

Som YritysAktiivi-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Om du hellre vill att ditt företag ska använda 100 % förnybar energi är det också möjligt. På energipriset tillkommer endast 0,20 c/kWh. Då får du till 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

Hitta rätt elavtal som passar just ditt företag

Kontraktsvillkor i ett nötskal

  • Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh).

  • YritysAktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.

  • Som YritysAktiivi-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll.

HC11
YritysAktiivi, Försäljningsvillkor
Visa
HC11
Försäljningsvillkor
Visa