Avtal för husbolag

Som husbolagets ställföreträdare kan du alltid vända dig till oss. Vi hjälper att välja mellan fyra olika avtal det elavtal som passar bäst för ditt husbolag.

El för många behov

Energi med miljöaktning

Långsiktigt, fast pris

Elavtal för bostadsföretag och företag

Elbilens hemladdningsstation installerad på husbolagets gård?

Fortum Charge & Drive kotitalous är en enkel helhetslösning för ditt husbolag att ta i bruk. Det smarta systemet baserarar sig på en månatlig prissättning där laddningselen och -stationen ingår. 

Läs mera om elbilens hemladdning

Med SmartLiving försäkrar du bättre inomhusluft i ditt husbolag - inklusive kostnadsbesparingar!

SmartLiving upprätthåller och ökar ditt husbolags värde samt försäkrar att du har det bra hemma. SmartLiving gör ditt hem mera trivsamt och tryggt samt hjälper dig att spara pengar.

Läs mera

Solenergilösningar för husbolag och företag

Med Fortums solenergilösningar kan du producera egen ren energi för ditt företag och du kan sälja överskottsenergin till oss. På så sätt minskar du på behovet av köpel i ditt företag och minimerar påverkan av variationerna i elpriset. 

Lätt, flexibelt, ekologiskt och trygg!

Fortums solenergi lösningar

Fjärrvärmeprodukter för husbolag och företag

Fjärrvärme är ett passande uppvärmningsalternativ både för nya och gamla husbolag vilka är belägna i närheten av vårt fjärrvarmenät. Genom att välja fjärrvärme får du en funktionssäker, förmånlig och allt mera ekologisk uppvärmningsform.

Läs mera om fjärrvärme

Yritys Varma - tidsbundet avtal

Yritys Varma är ett tidsbundet elavtal. Det garanterar dig ett fast pris i två eller tre år.

Läs mera

Tjänster för företagskunder och bostadsföretag på nätet

Planeras det en renovering i ditt husbolag?

Hur kan du undvika onödiga elfakturor?

När renoveringen av husbolaget planeras lönar det sig att ta faktorer som el i beaktande. Behövs det bostadsvis el under renoveringen? Vem ansvarar för elen under renoveringen - är det byggföretaget, husbolaget eller invånaren själv?

Vem ansvarar för elförbrukningen under renoveringen?

Om man inte kan bo i bostaden under renoveringen, svarar oftast byggföretaget eller husbolaget för elen. Det skulle vara redigast om husbolaget tog hand om invånarnas elavtal under renoveringen. På så sätt behöver man inte onödigt bryta och senare återkoppla eltillförseln när renoveringen är utförd. Om man inte behöver bostadsvis el under renoveringen, avslutas elavtalet och elen bryts från nätbolagets sida.

Hur överförs invånarnas elavtal?

När husbolagets styrelse tagit beslutet att överföra elavtalen till husbolaget, samlar disponenten in fullmakterna av invånarna och överför avtalen i husbolagets namn genom att skicka uppgifterna per e-post eller genom att ringa vår kundtjänst 0200 19000.

Vad har kunden för nytta?

Invånarna får inga onödiga elfakturor och elen är till förfogande utan avbrott under hela renoveringen. Dessutom är elen redan färdigt kopplad till bostäderna när renoveringen är slutförd. Om elavtalen är tillfälligt överförda i byggföretagets eller husbolagets namn, är det bra om disponenten påminner invånarna att återföra elavtalen i respektive egna namn. Avtalsärendena sköts lätt på Fortums nätsidor eller genom att ringa till kundtjänsten 0200 19000.

Företagstjänst för elföretagskunder

0200 19100 Mån-Fre klo 8 - 17 (lna/msa)

 

Felmeddelanden för fjärrvärme och naturgas

Vi hjälper dig 24/7
0800 1 90090

Kundservice 0200 19000

Mån-Fre klo 8 - 17 (lna/msa) När du ringer från utlandet +358 10 45 66080