Hämtningstjänst för lantbruksplaster

Fortums hämtningstjänst för plastavfall från jordbruk omfattar alla jordbrukets förpacknings- och skyddsmaterial av plast.

F17
Ekonomiska fördelar

Den nationella hämtningstjänsten för lantbruksplaster har utvecklats för behoven av avfallshanteringen på lantgårdarna.

F3
Miljöfördelar

Vi vill göra det möjligt att återvinna en stor del av plastavfallet från lantbruk till ny användning.

F8
Säkerhetsfördelar

När du använder Fortums återvinningssystem för lantbruksplast, vet du att hela kedjan är säker och ansvarig.

Maatalousmuovien noutopalvelu

Hämtningstjänst för lantbruksplaster

Vår hämtningstjänst för plastavfall som uppstår i jordbruk utnyttjar plasterna antingen för energi eller som returmaterial. Målet i framtiden är att utnyttja en stor del av plastavfall som material, och då är källsorteringen på gårdarna ytterst viktig.

Vår tjänst omfattar alla lantbrukets förpacknings- och skyddsplast, såsom höbalsplast, omslagsplast, silofilmer, odlingsplast, kanistrar och gödselsäckar.

Sorteringsanvisning för lantbruksplast

Sortera plasterna i två högar:

  1. Omslagsplaster, till exempel höbalarnas sträckfilmer utan nät.
  2. Övriga plaster, såsom tomma kanistrar (inte oljiga) och gödselsäckar samt nät från höbalar till exempel i en avfallssäck.

Som beställaren av hämtningstjänsten ska du se till att det inte finns metallföremål, stora stenar eller andra orenheter bland plasten, eftersom de utgör en risk när man krossar plasten. Jordgubbsplasternas fiberdukar ska lämnas separat till insamlingen av energiavfall.

Plasterna får vara våta och smutsiga. Beakta dock att man helst ska förvara plasten så ren och torr som möjligt. Vatten, sand och andra orenheter ökar vikten och därmed priset.

Vi återvinner dina plaster ansvarigt

Vi följer avfalls- och miljölagstiftningen i all vår verksamhet. Vårt certifierade verksamhetssystem omfattar såväl kvaliteten, miljön som arbetssäkerheten i alla våra enheter. Vårt företag har även ett giltigt miljötillstånd för lagring och hantering av lantbruksplaster, beviljat av NTM-centralen i Tavastland. Utsläppen från plasthanteringen, såsom avloppsvatten, hanteras enligt villkoren i vårt miljötillstånd.

NTM-centralen har godkänt oss i sitt avfallshanteringsregister som en yrkesmässig avfallsinsamlare. Plasterna genom vårt insamlingssystem för jordbruksplaster utnyttjas i Finland och det gör att arbetsförhållandena och arbetssäkerheten i hanteringskedjan kan övervakas och att de följer lagstiftningen i vårt land. När du använder vårt återvinningssystem, vet du att hela kedjan är säker och ansvarig.