Elursprung

Asiakkaanamme saat aina uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

CS1

100 % vattenel

E2

100 % vindel

100 % sol

Mikä on sinun vastuullinen valintasi?

Privatkunder, konsumenter

Elen som du köper från Fortum till ditt hem eller din sommarstuga, är till 100 % förnyelsebar vatten- eller vindel.​

Image removed.Ursprunget på elen i Fortum Tarkka och Fortum Kesto  verifieras av Finlands naturskyddsförbund enligt Ekoenergi-märket. Ursprunget på elen i Fortum Kesto och Fortum Takuu verifieras enligt den europeiska Guarantee of Origin-systemet.

Systemet för ursprungsgarantin försäkrar att den miljömärkta elen är producerad med förnybara energikällor enligt direktivet 2001/77/EC. Verifieringen utförs årligen separat för varje produktionsanläggning med hjälp av utomstående revisor.

Ursprunget på el är verifierat enligt Energimyndighetens instruktion "Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta".

Elursprung och utsläpp år 2016 för konsumenter

År 2016 skaffade Fortum all den el som såldes till privatkunder från elbörsen Nord Pool. Elen i Fortum Tarkka var Ekoel sertifierad av Finlands naturskyddsförbund, och vatten- och vindkraft. Ursprungsbeteckningen på elen i Fortum Kesto och Fortum Takuu-avtalen var 100 % vattenel.

Helhetsfördelning och utsläppen år 2016

Fortum sålde år 2016 el till både konsumenter och företag. Elanskaffningen skedde via elbörsen Nord Pool. Majoriteten av konsumenterna använde sig av 100 % vatten- eller vindel. Företagskunderna däremot huvudsakligen el producerad med kärnkraft och vattenel.

  • 86,9 % förnyelsebar energi
  • 13,1 % kärnkraft
  • 0 % fossil produktion

Utsläppen som orsakats av elproduktionen av den el som Fortum Markets Oy har sålt

  • Ackumulering av använt kärnbränsle: 0,298 mg/kWh 
  • koldioxid (CO2): 0 g CO2/kWh

 

Lag om verifiering av elursprung och rapportering

Om fördelning av energikällor och notifikation av utsläpp finns det stiftat i ellagen grundad på direktivet om den inre marknaden för el. Notifikationskraven gäller den el som sålts föregående kalenderår. De miljögarantier och certifikat som försäljaren skaffat åt kunden rekommenderas att rapporteras separat.

Valitsemalla uusiutuvaa energiaa ja välttämällä turhaa kulutusta osallistut...

Alkuperätodistus

Kirjautumalla Oma Fortum -verkkopalveluun, voit tarkistaa käyttämäsi sähkön alkuperän.

Voit myös tulostaa sieltä itsellesi alkuperätodistuksen.