SmartLiving Lämmityksen optimointi –palvelulla kiinteistön lämmityskustannukset kuriin

22 tammikuu 2019, 09:30

Asunto-osakeyhtiö Kilonhovi

As Oy Espoon Kilonhovi on 79 asunnon taloyhtiö, jonka kiinteistöjä on pitkään vaivannut korkeat lämmityskustannukset sekä epätasaiset lämpötilat asunnoissa. Näitä ongelmia korjaamaan taloyhtiö otti vuoden 2017 joulukuussa käyttöön Fortum SmartLiving Lämmityksen optimointi –palvelun, jossa lämmitystä ohjaa tekoälyn avulla toteutettu itseohjautuva lämmityksensäätöjärjestelmä. Palvelu mittaa jatkuvasti jokaisen asunnon lämpötilaa ja ilmankosteutta, ja säätää näiden tietojen perusteella kullekin hetkelle oikean lämmöntarpeen, sääennusteen huomioiden. 

”Kuultuamme SmartLiving-palvelusta hallituksemme jäsenen kautta lähdimme selvittämään tarkemmin, mitä hyötyä ja lisäkustannuksia palvelu voisi tuoda yhtiöllemme. Punnittuamme etuja ja hintaa, halusimme kokeilla palvelua, sillä sen mahdolliset hyödyt vaikuttivat niin suurilta”, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Satu Lind.

Älykäs lämmityksenohjausjärjestelmä toi kauan toivottuja säästöjä

Satu Lindin mukaan Kilonhovin kiinteistöissä suuria kustannuksia ovat huoneistojen lämpötilaerojen lisäksi aiheuttaneet erityisesti suuret aulatilat, jotka ovat lähes aina olleet liian lämpimät. Yritykset säätää lämmitysjärjestelmää niin, että rappukäytävien lämpötilaa saataisiin laskettua, eivät tuottaneet toivottuja tuloksia. Älykäs lämmityksen ohjaus toikin kauan toivottua apua näihin ongelmiin.
”Parasta palvelussa on tietysti ollut se, että taloyhtiömme kaukolämpökustannukset ovat vajaan vuoden aikana tippuneet jopa 13 prosenttia”, Satu Lind kiteyttää. Paljon hyötyä on myös saatu palvelun kuukausittain tuottamasta sähköisestä raportista. ”Puheenjohtajana pysyn raportin avulla ajan tasalla siitä, ovatko huoneistojen lämpötilat ja ilmankosteus suositusten mukaisia. Näen myös kätevästi asukkaiden antamat palautteet näihin liittyen.”

Asukkaat tyytyväisiä tasaisiin lämpötiloihin

Säästöjen lisäksi kiitosta on tullut myös taloyhtiön asukkailta, huoneistojen tasaisempien lämpötilojen ansiosta. Ennen palvelun käyttöönottoa lämpötilaerot asuntojen välillä olivat huomattavia, sillä kylmimmissä asunnoissa lämpötila oli talvisin vain 18-20 astetta ja kuumimmissa jopa yli 26 astetta. ”Alussa asukkaat olivat huolissaan, olemmeko hallituksena investoineet johonkin turhaan. Hyvin nopeasti aloimme kuitenkin saada kiitosta ja alun totuttelun jälkeen sekä liian kuumien että kylmien huoneistojen asukkaat ovat olleet tyytyväisiä”, Satu Lind kertoo. 

Meeting demand

Oletko kiinnostunut SmartLiving Lämmityksen optimointi -palvelusta?