Sähkön alkuperä

Kun ostat kuluttaja-asiakkaana sähköä Fortumilta, käyttämäsi sähkön tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä syy ilmaston lämpenemisessä ja tästä syystä hiilidioksiditon sähkö auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Uniper-sijoitus

Kokonaisjakauma ja päästöt

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitus koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Kokonaisjakauma ja päästötiedot julkaistaan aina kesän kynnyksellä, kun edellisen vuoden tuotantotiedot ovat saatavilla. 

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2021 sekä kotitalouksille että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä ja sähkön pientuottajilta.

Kotitalouksille myydyn sähkön alkuperä jakautui vuonna 2021 seuraavasti:

  • 45 % uusiutuvaa energiaa   
  • 55 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa  

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 1,26 mg/kWh
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.

Kysymyksiä sähkön alkuperästä

Mitä Fortumin 100% hiilidioksidivapaa sähkö on?

Hiilidioksidivapaalla ja hiilidioksidipäästöttömällä sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka on tuotettu sellaisilla tuotantomuodoilla, jotka eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Puhutaan myös fossiilivapaasta tai fossiilittomasta sähköntuotannosta, koska tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä tai öljyä.

Fortumin 100% hiilidioksidivapaa sähkö on tällä hetkellä ydinvoimalla tuotettua.

Mitä on Fortumin uusiutuva energia?

Uusiutuvaksi energiaksi sanotaan energiaa, joka on tuotettu uusituvilla energialähteillä, kuten vedellä, tuulella ja aurinkoenergialla. Uusiutuvaan energiaan katsotaan kuuluvaksi myös ilmalämpöenergia, geo- ja hydroterminen energia, valtamerienergia, biomassa, kaatopaikkakaasut, jätevedenpuhdistamokaasut sekä biokaasut.

Voit päivittää minkä tahansa nykyisen tai alkavan Fortum sähkösopimuksesi alkuperän näistä vaihtoehdoista:

100% aurinkoa: Fortum Aurinkovalinta on sinulle, joka arvostat aurinkoenergiaa sähköntuotannossa.
Aurinkovalintasopimus sisältää lahjoituksen John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin sekä Suomessa että Itämeren ympärysmaissa.

100% tuulta: Fortumin EKOtuulisähkö syntyy puhtaasti tuulivoimalla. Kun valitset tuulivoima-alkuperän sähkösopimukseesi, saat samalla ympäristömerkittyä EKOenergiaa.
Sopimus sisältää lahjoituksen EKOenergian Ilmastorahastoon. EKOenergialla myös tuetaan uusiutuvaa energiaa kehittyvissä maissa.

100% uusiutuvaa: Fortumin 100% uusiutuvaa energia on sekoitus vedellä, tuulella, auringolla ja bioenergialla tuotettua sähköä. Nämä tuotantotavat eivät lisää ilman hiilidioksidipitoisuutta.
Uusiutuvan energian tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita eikä ydinvoimaa.

Miten Fortumin myymän sähkön alkuperä todennetaan?

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta. Ydinvoiman alkuperä todennetaan tuottajatakuulla.

Sähkön alkuperä on todennettu Energiaviraston Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta mukaisesti.

Kun teen Fortumin kanssa sähkösopimuksen nyt, miten sähkö on tuotettu?

Jos teet sopimuksen nyt, sopimuksesi on täysin hiilidioksidivapaata sähköä. Se tarkoittaa, että sähkötuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä tai öljyä. Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä syy ilmaston lämpenemisessä ja tästä syystä hiilidioksiditon sähkö auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.  Hiilidioksiditon sähkösopimus on tuotettu ydinvoimalla. Jos haluat hiilidioksiditonta sähköä, joka on sen lisäksi tuotettu uusiutuvalla energialla, kuten vedellä, tuulella tai auringolla, voit valita lisäpalveluna sähkösopimukseesi alkuperän kun teet sopimusta tai jälkikäteen Oma Fortumissa. Voit tilata alkuperämuutoksen myös asiakaspalvelusta.

Oletko taloyhtiö- tai yritysasiakas?

Pyykinpesu

Olemme täällä sinua varten

Jäikö sinulle vielä kysymyksiä käyttämäsi sähkön alkuperästä? Soita meille, niin tarkistetaan yhdessä sinun sopimustilanteesi.

Customer service

Sähkön asiakaspalvelu ja myynti

0200 19000

pvm/mpm
ma–pe 8–17

Viesti asiakaspalveluun

Earth globe

Asiakaspalvelu ulkomailta soitettaessa

+358 10 45 66080

ma - pe 08.00 - 17.00
UTC/GMT:2:00