Sähkön alkuperä

Kun ostat kuluttaja-asiakkaana sähköä Fortumilta, käyttämäsi sähkön tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä syy ilmaston lämpenemisessä ja tästä syystä hiilidioksiditon sähkö auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kokonaisjakauma ja päästöt

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitus koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Kokonaisjakauma ja päästötiedot julkaistaan aina kesän kynnyksellä, kun edellisen vuoden tuotantotiedot ovat saatavilla. 

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2018 sekä kotitalouksille että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä ja sähkön pientuottajilta. Kaikki kotitalousasiakkaat käyttivät 100 % vesi-, tuuli- tai aurinkosähköä. Yritysasiakkaat ostivat pääasiassa ydin- ja vesisähköä. 

Kotitalouksille ja yritysasiakkaille myydyn sähkön alkuperä jakautui vuonna 2018 seuraavasti:

  • 86,5 % uusiutuvaa energiaa   
  • 13,5 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa  

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 0,328 mg/kWh  
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.

Kysymyksiä sähkön alkuperästä

Mitä Fortumin 100% hiilidioksidivapaa sähkö on?

Hiilidioksidivapaalla ja hiilidioksidipäästöttömällä sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka on tuotettu sellaisilla tuotantomuodoilla, jotka eivät aiheuta hiilidioksipäästöjä ilmakehään. Puhutaan myös fossiilivapaasta tai fossiilittomasta sähköntuotannosta, koska tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä tai öljyä.

Fortumin 100% hiilidioksidivapaa sähkö on tällä hetkellä ydinvoimalla tuotettua.

Mitä on Fortumin uusiutuva energia?

Uusiutuvaksi energiaksi sanotaan energiaa, joka on tuotettu uusituvilla energialähteillä, kuten vedellä, tuulella ja aurinkoenergialla. Uusiutuvaan energiaan katsotaan kuuluvaksi myös ilmalämpöenergia, geo- ja hydroterminen energia, valtamerienergia, biomassa, kaatopaikkakaasut, jätevedenpuhdistamokaasut sekä biokaasut.

Voit päivittää minkä tahansa nykyisen tai alkavan Fortum sähkösopimuksesi alkuperän näistä vaihtoehdoista:

100% aurinkoa: Fortum Aurinkovalinta on sinulle, joka arvostat aurinkoenergiaa sähköntuotannossa.
Aurinkovalintasopimus sisältää lahjoituksen John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hakkeisiin sekä Suomessa että Itämeren ympärysmaissa.

100% tuulta: Fortumin EKOtuulisähkö syntyy puhtaasti tuulivoimalla. Kun valitset tuulivoima-alkuperän sähkösopimukseesi, saat samalla ympäristömerkittyä EKOenergiaa.
Sopimus sisältää lahjoituksen EKOenergian Ilmastorahastoon ja tuet valinnallasi myös uusiutuvaa energiaa kehittyvissä maissa.

100% uusiutuvaa: Fortumin 100% uusiutuvaa energia on sekoitus vedellä, tuulella, auringolla ja bioenergialla tuotettua sähköä. Nämä tuotantotavat eivät lisää ilman hiilidioksidipitoisuutta.
Uusiutuvan energian tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita eikä ydinvoimaa.

Miten Fortumin myymän sähkön alkuperä todennetaan?

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta. Ydinvoiman alkuperä todennetaan tuottajatakuulla.

Sähkön alkuperä on todennettu Energiaviraston Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta mukaisesti. 

Kun teen Fortumin kanssa sähkösopimuksen nyt, miten sähkö on tuotettu?

Jos teet sopimuksen nyt, sopimuksesi on täysin hiilidioksidivapaata sähköä. Se tarkoittaa, että sähkötuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä tai öljyä. Hiilidioksidipäästöt ovat
merkittävä syy ilmaston lämpenemisessä ja tästä syystä hiilidioksiditon sähkö auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kesto-sopimus on vesisähköä ja muiden sopimusten sähkö on tuotettu ydinvoimalla. Jos haluat hiilidioksiditonta sähköä, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla, kuten vedellä, tuulella tai auringolla, voit päivittää sopimuksesi alkuperän uusiutuvaan koska vain soittamalla asiakaspalveluumme.

Minulla on Fortumin kanssa aiemmin tehty sopimus. Mikä sen alkuperä on?

Jos sopimuksesi on tehty ennen vuoden 2019 vaihtumista, löydät sopimuksesi sähkön alkuperän sopimusvahvistuksestasi. Mahdollisista alkuperämuutoksista sopimuksen teon jälkeen ilmoitetaan aina vahvistettujen sopimusehtojen mukaisesti. Voit päivittää nykyisen sopimuksesi alkuperän aurinkoenergiaan tai 100 % uusiutuvaan soittamlla asiakaspalveluumme.

Oletko taloyhtiö- tai yritysasiakas?

Olemme täällä sinua varten

Jäikö sinulle vielä kysymyksiä käyttämäsi sähkön alkuperästä? Soita meille, niin tarkistetaan yhdessä sinun sopimustilanteesi.

CS1

Sähkön asiakaspalvelu ja myynti

0200 19000

ma - pe 8 - 17
(pvm/mpm)

Yhteydenottolomake

Kirjaudu palveluusi

F12

Asiakaspalvelu ulkomailta soitettaessa

+358 10 45 66080

ma - pe 08.00 - 17.00
UTC/GMT:2:00