Rykmentinpuiston pientalorakentajien rakennusmateriaalikierrätys

kierrätyspiste

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminta tarjoaa Rykmentinpuiston pientalorakentajille yhdessä Tuusulan kunnan kanssa rakennusjätteiden materiaalikierrätyspisteen. 

Syntypaikkalajittelun kautta pystytään hyödyntämään rakentamisesta syntyvät jätteet parhaalla mahdollisella tavalla.