Riihimäen tuotantolaitos

Riihimäen tuotantolaitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Riihimäen ja Hyvinkään alueen asukkaille ja kiinteistöille. Voimalaitoksen polttoaineena hyödynnetään teollisuuden ja kaupan jätteitä sekä yhdyskuntajätettä.

Riihimäen tuotantolaitos

Voimalaitoksellamme polttamamme jätteen poltto synnyttää korkeapainehöyryä, jonka johdamme laitosalueemme yhteiseen höyryverkkoon sekä jalostamme sen sähköksi ja kaukolämmöksi. Fortumin Riihimäelle ja Hyvinkäälle tuottama kaukolämpö on todennetusti CO2-neutraalia Ekolämpöä eli sen käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Katso voimaloidemme käsittelyprosessien kuvaukset täältä.

Voimala 1:

Arina 64m2, laitoksen polttoaineteho on 55 MW

Voimala 2:

Arina on 60 m2, laitoksen polttoaineteho 35 MW