Puhtaampaa lämpöä puupelleteillä

Puupelletit palavat puhtaamman kaukolämmön puolesta Kivenlahden lämpölaitoksella Espoossa. Ne korvasivat raskaan polttoöljyn käytön.

Pelletti on uusiutuvaa polttoainetta

Pellettien käyttö Kivenlahden lämpölaitoksella vähentää hiilidioksidipäästöjä peräti 60 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa reilun 20 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Pellettien käyttö on askel kohti tavoitetta tuottaa kaikki kaukolämpö uusiutuvilla energialähteillä jo 2020-luvulla.

Kivenlahden lämpölaitos toimii huippu- ja välikuormalaitoksena, jolla tuetaan Suomenojan voimalaitoksen tuotantoa. Lämpölaitoksen avulla taataan kaukolämmön toimitusvarmuus asiakkaille silloin, kun lämmönkulutus Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella on erityisen runsasta. Kaukolämpöä käyttää alueella on noin 200 000 asukasta.