Puhdistamme ympäristöä maalla ja vesillä

Cleaning water

Ympäristönpuhdistus Fortumin palveluna

Fortumin Recycling and Waste Solutions tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ympäristön puhdistamiseksi, kuten maaperän kunnostaminen saastuneen maa-alueen ennallistamiseksi sekä vaarallisten öljyjen ja kemikaalijätteen käsittely. Vuonna 2019 Fortum aloitti uuden MOPS (Multi-purpose On-site Phase Separator) -tekniikan testaamisen saastuneen hiekan ja maaperän puhdistamiseksi. Teknologiaa testataan parhaillaan käytännössä Tanskassa saastuneella ranta-alueella, jota käytettiin aiemmin kemiantehtaan myrkyllisten jätteiden sijoittamiseen. MOPS poistaa saastuneesta hiekasta elohopeaa, torjunta-aineita ja muita myrkyllisiä ainesosia. Fortumin uusi tekniikka ei vain puhdista hiekkaa, vaan muuttaa myrkyllisen jätteen raaka-aineeksi, jota voidaan hyötykäyttää muun muassa rakennusteollisuudessa. Kun tekniikan testaus hiekalla on saatu päätökseen, Fortum suunnittelee testaavansa MOPS:in toimintaa myös muilla jätevirroilla. Koelaitoksen testaus on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Katso video saastuneen hiekan puhdistamisesta MOPS-tekniikalla Tanskassa.

Plogging – kaupunkimaastojen ja jokien siivousta kuntoilun lomassa

Plogging eli roskajuoksu on uusi tapa yhdistää liikunta ja roskien kerääminen. Siivousta voi tehdä myös vesillä keräten roskia joesta kajakilla. Vuonna 2019 Fortum on osallistunut kaupunkimaastojen ja jokien siivoukseen juoksu- tai melontatapahtumilla useissa toimintamaissamme. Suomessa Fortum on järjestänyt plogging-tapahtumia yhdessä Siivouspäivä-brändin kanssa vuodesta 2018 lähtien, yhteensä yhdeksän tapahtumaa. Vuoden 2019 kohokohta oli osallistuminen Suomen suurimpaan juoksutapahtumaan, Helsinki City Runiin, plogging-joukkueena. Vuonna 2019 Fortum järjesti plogging-tapahtumia myös Tukholmassa (Ruotsi), Ulyanovskissa (Venäjä) sekä Gdańskissa, Varsovassa, Łódźssa ja Wrocławissa (Puola). Lisäksi Fortumin Gdańskin ja Varsovan toimipisteiden henkilöstö osallistui yhdessä Gdańskin asukkaiden kanssa jokisiivoustapahtumaan kajakeilla.

Nuoret jokisiivouksen apuna Ruotsissa

Joet ovat Fortumille arvokas luonnonvara, ja siksi haluamme edesauttaa niiden pysymistä elinkelpoisina ja puhtaina. Vuodesta 2013 lähtien Fortum on tehnyt yhteistyötä ympäristöjärjestö Städa Sverigen (osa paikallista urheilujärjestöä) kanssa ja rohkaissut paikallisia nuoria Ruotsissa osallistumaan puhdistustoimiin viidellä joella, joissa on Fortumin vesivoimaloita. Aloitteen nimi on Älvstädningen, ja vuonna 2019 sen kautta onnistuttiin siivoamaan joista noin 23 tonnia jätettä. Tänä vuonna aloitteessa on ryhdytty kiinnittämään huomiota myös jokiveden laatuun ottamalla näytteitä ja analysoimalla niistä mikromuoveja. Vuoden 2019 analyysi paljasti, että neljässä kymmenestä jokivesinäytteestä oli polyvinyylikloridi (PVC) -muovia. Jokien puhdistuksen lisäksi Älvstädningen auttaa Fortumia lisäämään nuorten ymmärrystä vesivoimasta uusiutuvana energialähteenä. Se on myös hieno tapa antaa paikallisille nuorille mahdollisuus vaikuttaa konkreettisesti ympäristöön ja saada heidät liittymään muutokseen kohti puhtaampaa maailmaa.