Puhdasta lämpöä jätevedestä

Suomenojan voimalaitoksen lämpöpumppulaitoksessa pumpataan lämpö talteen Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) puhdistetusta jätevedestä.

Näin lämpöpumppulaitos toimii

Suomenojan voimalaitoksen lämpöpumppulaitoksessa pumpataan lämpö talteen Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan länsiosista tulevista puhdistetuista jätevesistä. Käytämme talteenotetun lämpöenergian kokonaisuudessaan kaukolämmitykseen. Tämä lämpöratkaisu tekee kaukolämmöstä entistä ekologisempaa.

HSY vastaa puhdistetun jäteveden toimittamisesta Fortumin lämpöpumppulaitokselle. Viilentynyt vesi palautetaan HSY:lle johdettavaksi purkutunneliin ja siitä edelleen mereen.

 

Lämmön talteenotosta hyötyvät kaikki

Mereen ohjattavat puhdistetut jätevedet ovat prosessin jälkeen noin viisi astetta viileämpiä ja tämä pienentää osaltaan vedenpuhdistamisen ympäristövaikutuksia.

Fortum saa käyttöönsä merkittävän määrän lämpöenergiaa, jolloin muuta lämmöntuotantoa voidaan vastaavasti pienentää. Jätevedestä saadaan pumpattua talteen lämpöä arviolta 15 000 omakotitalon vuosikulutuksen verran. Näin toimien lämmöntuotantoa ja siitä aiheutuvia päästöjä saadaan vähennettyä.

Asiakkaiden kannalta hukkalämmön käyttäminen kaukolämmön lähteenä on järkevää kaikkien ympäristönhyötyjen vuoksi.

 

”Yhä tärkeämpää on hyödyntää olemassa olevia energiavaroja, jotta säästämme yhteistä ympäristöämme. Myös me HSY:ssä kannatamme lämpimästi puhdistetusta jätevedestä talteenotetun lämmön käyttämistä kaukolämmityksessä.”    

HSY

Kari Reinikainen, yksikön päällikkö, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut