Power2X

Fortum tutkii yhdessä eri tutkimuslaitosten ja muiden alojen yritysten kanssa mahdollisuutta käyttää Power2X:ää puhtaan vetykaasun tuottamiseen suuren mittakaavan elektrolyysin avulla usean eri toimialan tarpeisiin.

Fortum tutkii yhdessä eri tutkimuslaitosten ja eri toimialojen yritysten kanssa kuinka Power2X:ää, eli suuren mittakaavan elektrolyysiä eli puhtaan vetykaasun tuotantoa voidaan hyödyntää monella eri toimialueella. Vedyn tuottaminen Power2X -teknologian avulla mahdollistaa joustavuuden suuressa mittakaavassa ja toimii lisäksi linkkinä eri teollisuusalojen välillä: sähkö, kaasu, liikenne, lämmitys, kaivos, teräs, jalostamo ja ruoka.

Suuren mittakaavan vedyntuotanto elektrolyysin avulla avaa uusia mahdollisuuksia energian kausivarastoinnille, kuten myös helposti hyödynnettävälle kulutusjoustolle, kun olosuhteista riippuvaiset energialähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima tuottavat enemmän sähköä kuin markkinat kuluttavat. Ylijäämätuotantoa voidaan käyttää suuressa mittakaavassa Power2X:n sisällä.

Fortumin on monesta syystä kiinnostunut Power2X -teknologian käytöstä. Tutkimme eritysesti:

  • Mahdollisuuksia tarjota kulutusjoustoa ja muita verkkopalveluita sähkömarkkinoille.
  • Uusia energian varastointimahdollisuuksia, jotka täydentävät perinteisiä energian varastointitekniikoita, kuten pumppuvoimalaitoksia, kausialtaita, akkuja ja lämpövarastoja.
  • Elektrolyysin tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia, energiamarkkinoiden kehittämistä ja uusia palveluja muille teollisuuden aloille.
  • Miten muista teollisuuden aloista voisi tehdä hiilidioksidivapaita vetykaasun avulla. Tällaisia aloja ovat kaivosteollisuus, energiaintensiivinen kuljetusala jne.
  • Keinoja yhdistää vetykaasua hiilidioksidin kanssa petrokemian tuotteiden valmistuksessa.

Valitusta teknologiasta riippuu syntyykö lopputuotteena pudasta vetykaasua, synteettisiä kaasuja ja nesteitä tai vetykaasuun perustuvia polttoaineita, eli tuotteita, joilla on monia käyttömahdollisuuksia.