Oulujoen vesistön vahinkoilmoitus

Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen vahingosta, jota epäilet Oulujoen vesistön säännöstelyn aiheuttamaksi. Ethän kuitenkaan täytä lomaketta, mikäli olet jo ilmoittanut vahingosta puhelimitse.

​Mikäli rakennuksia on välittömässä vaarassa tai haluat muuten ilmoittaa vahingosta puhelimitse, ota yhteys Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläiseen, p. 040 162 3901.

Oulujoen vesistöalueen vesiä säännöstellään pois lukien Kuhmon itäpuoliset vesistön latvat. Säännöstely toteutetaan Fortumin, UPM-Kymmenen, Kainuun Voiman, Oulun Energian ja E.On Kainuun voimalaitoksilla säännöstely- ja voimalaitoslupien mukaisesti. Fortum vastaa järvien säännöstelystä Iso-Pyhäntää lukuun ottamatta. Viranomainen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskus, valvoo lupien noudattamista.

Säännöstelystä aiheutuvat vahingot on pääosin korvattu aikanaan lupia myönnettäessä, mutta erityisesti rantojen syöpyminen ja vyöryminen ovat joissakin tapauksissa Fortumin vastuulla. Korvausvastuuseen vaikuttavat mm. kiinteistön omistajan kanssa säännöstelyvahingoista tehdyt sopimukset. Vahingonkorvausvelvollisuus selvitetään tapauskohtaisesti ilmoituksen perusteella. Otamme ilmoituksen jättäneisiin yhteyttä tarkastuskäynnin sopimiseksi.

Ilmoituksen syy
Kerättyä tietoa (nimi, yhteystiedot, kiinteistötiedot) käytetään vastaamaan lähettämääsi kyselyyn. Tietoa säilytetään Fortumin tietokannassa. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä.