Näin pienennämme vesivoiman ympäristövaikutuksia

Osallistumme aktiivisesti vesivoiman paikallisten ympäristöhaittojen vähentämiseen.

Näin pienennämme haittoja

Osallistumme aktiivisesti paikallisten ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtääviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Vesivoimayhtiönä velvollisuutemme on pienentää vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia rakennetuissa vesistöissä. Pyrimme vähentämään vaikutuksia kalakantoihin kalaistutuksilla, kunnostamalla kalojen elinympäristöjä, toteuttamalla kalojen ylisiirtoja ja rakentamalla kalateitä.

Voimalaitoskohtaisten velvoitteiden lisäksi osallistumme vapaaehtoisiin ympäristöhankkeisiin vesivoimantuotannon ympäristöhaittojen pienentämiseksi kuntien, paikallisten viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Rahoitamme myös lukuisia projekteja, joissa kartoitetaan mahdollisuuksia parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Näin pienennämme haittoja

Osallistumme aktiivisesti paikallisten ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtääviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Vesivoimayhtiönä velvollisuutemme on pienentää vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia rakennetuissa vesistöissä. Pyrimme vähentämään vaikutuksia kalakantoihin kalaistutuksilla, kunnostamalla kalojen elinympäristöjä, toteuttamalla kalojen ylisiirtoja ja rakentamalla kalateitä.

Voimalaitoskohtaisten velvoitteiden lisäksi osallistumme vapaaehtoisiin ympäristöhankkeisiin vesivoimantuotannon ympäristöhaittojen pienentämiseksi kuntien, paikallisten viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Rahoitamme myös lukuisia projekteja, joissa kartoitetaan mahdollisuuksia parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Kalaston hoito vaatii vesistökohtaisia ratkaisuja

Kalaistutukset ovat tehokkain keino kompensoida vesivoimantuotannon haittoja kalakannoille. Istutamme mm. lohta, taimenta, kuhaa, siikaa, ja harjusta. Oulujoella otimme elokuussa 2017 käyttöön nykyaikaisen kalojen ylisiirtolaitteen vaelluskalakantojen luonnonlisääntymisen vahvistamiseksi. Vesistöt ovat erilaisia, samoin toimivimmat ratkaisut!

Paikallinen yhteistyö on tärkeätä

Vesivoimantuotannon ja vesistöjen muun käytön yhteensovittamiseksi teemme jatkuvasti ympäristötyötä mm. veneily-, kalastus- ja uintimahdollisuuksien parantamiseksi sekä vesielinympäristöjen kunnostamiseksi. Kuntien ja ympäristöviranomaisten asiantuntemus näissä hankkeissa on oleellinen osa yhteistyötä.