Metsähakkeesta ja metsäteollisuuden sivutuotteista uusiutuvaa lämpöä

Hyödynnämme kaukolämmön ja bioöljyn tuotannossa puupohjaisia biopolttoaineita kuten metsähaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita: purua, kuorta ja kierrätyspuuta. Emme kaada puita polttoaineeksi vaan käytämme hakkuutähteitä, jotka jäisivät muuten hyödyntämättä. Laitostemme biopolttoaineet ovat 85-90 % kotimaisia.

Puusta syntyy puhdasta lämpöä

Tuotamme Järvenpäässä ja Joensuuussa sähköä ja kaukolämpöä pääasiallisesti biopolttoaineella, lähinnä metsähakeella ja metsäteollisuuden sivutuotteilla, joka on purua, kuorta sekä kierrätyspuuta (esim. siltarakentamisen purkujätettä).

Tuotamme voimalaitoksellamme Joensuussa Fortum Otso® -bioöljyä. Se valmistetaan puuperäisestä raaka-aineesta kuten metsätähteestä, hakkeesta tai sahanpurusta. Bioöljy valmistetaan nopeapyrolyysiprosessin avulla. Bioöljyä käytetään esimerkiksi lämpölaitoksilla ja teollisuushöyryn tuotannossa korvaamaan raskasta tai kevyttä polttoöljyä. Käytämme Fortum Otso -bioöljyä Vermon lämpölaitoksella Espoossa.

Lue lisää Fortum Otso -bioöljystä