Lehdistötiedote

Fortumin Oulujoen vesivoimalaitoksilla on tulossa alkukesän aikana ohijuoksutuksia

22 toukokuu 2023, 09:45

Pyhäkosken vesivoimalaitos

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 22.5.2023
 

Pällin, Pyhäkosken ja Nuojuan vesivoimalaitoksilla tehdään alkukesän aikana investointihankkeisiin liittyviä pidempiaikaisia keskeytystöitä. Ohijuoksutuksia tehdään huoltojen yhteydessä lupaehtojen noudattamisen varmistamiseksi sekä siksi, että muilla laitoksilla saadaan tuotettua sähköä voimataloudellisia tarpeita vastaavasti. Tulvaluukut avautuvat kauko-ohjauksella ja häiriötilanteessa automaattisesti veden korkeuden noustessa.

Pällin vesivoimalaitokselta lähtevällä Carunan 110 kV voimajohdolla tehdään saneeraustöitä. Työt aiheuttavat Pällin vesivoimalaitoksen tuotannon keskeytymisen aikavälillä 22.5–21.7.2023, jonka vuoksi joen virtaus ohjataan ohijuoksutuksina tulvaluukuista. Pällin voimalaitoksen yläpuolinen vedenpinta voi vaihdella totuttua enemmän ohijuoksutusten aikana.

Pällin vesivoimalaitoksella on käynnissä myös 3-koneiston peruskunnostus, joka aloitettiin huhtikuun lopussa ja sen on arvoitu kestävän lokakuun puoliväliin saakka. Peruskunnostuksesta johtuen voimalaitoksella joudutaan aika-ajoin juoksuttamaan vettä ohijuoksutusluukkujen kautta. Peruskunnostuksessa 3-koneistoon tulee uusi turbiinin juoksupyörä sekä uusi generaattori. Lisäksi koneistoautomaatio ja suojalaitteita uusitaan. Kunnostuksen myötä 3-koneistolta saatava teho nousee noin 2 megawattia.

Pyhäkosken vesivoimalaitoksella on käynnissä 3-koneiston liittäminen Leppiniemen sähköasemaan. Aikataulun mukaan 3-koneisto on pois tuotannosta vielä kesäkuun alkuun saakka ja tämä voi näkyä paikallisina ohijuoksutuksina.

Kesäkuussa Nuojuan vesivoimalaitoksella tehdään määräaikainen koneistotarkastus 2-koneistolle. Koneistokeskeytys alkaa 5.6. ja se kestää arviolta 3–4 viikkoa. Koneistotarkastuksen takia voidaan vettä aika-ajoin joutua juoksuttamaan ohijuoksutusluukkujen kautta.

Lisäksi kaikilla vesivoimalaitoksilla tehdään säännöllisesti lyhytkestoisia kausihuoltoja. Riippuen sähköntarpeesta nekin voivat aiheuttaa lyhyitä ohijuoksutustarpeita. Oulujoen pääuoman jokaisella voimalaitoksella on kolme koneistoa.


 

Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:
Veli-Matti Tuomaala, Fortum, puh. 040 356 5660

Mikko Sivonen, Caruna Oy, puh. 041 730 5451


 


Fortum

Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla