Fortumin Yritys Aktiivi -asiakkaiden sopimusehtojen vastaiset sopimusten päättämiset herättävät keskustelua

17 huhtikuu 2023, 15:10

Valaisin toimistossa

Fortum Yritys Aktiivi on yhteishankintasalkkusopimus, jossa sähkön hinta muodostuu sähkönhankinnan kustannuksista, jotka jaetaan yhteishankintasalkun asiakkaiden yhteenlasketulla sähkönkulutuksella. Sopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika, jotta sopimuksen päättäminen ei aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia muille yhteishankintasalkun kautta sähkönsä ostaville asiakkaillemme. 

Olemme olleet torstaina 13.4.2023 yhteydessä Yritys Aktiivin entisiin asiakkaisiin, jotka ovat päättäneet sopimuksen ehtojen vastaisesti ilman kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Muutoksen on mahdollistanut sopimuksen irtisanominen “ulosmuuttona”. Käytännössä näin on tapahtunut, kun muu kuin kyseessä oleva juridinen asiakas on tehnyt samaan kohteeseen uuden sopimuksen.

Sopimusehtojen vastaiset sopimuksen päättymiset ovat nostaneet muiden Yritys Aktiivi -yhteishankintasalkun kautta sähköä ostaneiden sähkön hintaa. Valtaosa näistä entisistä Yritys Aktiivi -asiakkaista on tehnyt sähkösopimuksen jonkin toisen sähkönmyyjän kanssa, ja osa on siirtynyt Fortumin muulle sopimukselle. Tämä ei ole reilua muita Yritys Aktiivi- asiakkaitamme kohtaan ja koemme välttämättömäksi puuttua tilanteeseen.

Fortum ei hyödy kustannusten korvaamisista, vaan niistä hyötyvät ainoastaan yhteishankintasalkun kautta sähköä ostavat yritysasiakkaat, joiden sähkön hinta korjaantuu tämän johdosta alaspäin. Hinnan alennus nykyisille Yritys Aktiivi -asiakkaillemme tehtiin puolestaan jo maaliskuun toteutuneeseen yhteishankintasalkun hintaan, arvioidun vahingon määrän mukaisesti.

Päätös lähettää asiakastiedote myös Fortumin omille asiakkaille perustuu asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun. Mikäli asiakas on poistunut Yritys Aktiivi -sopimukselta sopimusehtojen vastaisesti vaihtaessaan toiseen Fortumin sähkösopimukseen, olemme olleet yhteydessä asiakkaaseen, sillä hänet on lähtökohtaisesti nähty korvausvelvolliseksi. Kyseistä päätöstä tehdessämme emme ole olleet tietoisia kaikista tapauksista, joissa asiakas on sopinut muutoksesta kanssamme.

Pahoittelemme aiheetonta viestiä, mikäli muutoksesta on sovittu yhdessä

Pahoittelemme, ettemme kaikissa tapauksissa ole tunnistaneet asiakkaita, joiden kanssa olemme yhdessä muutoksesta sopineet. Näin ollen viestejä on virheellisesti lähetetty asiakkaillemme, joiden kanssa Yritys Aktiivi -sopimus on purettu yhteisymmärryksessä. Olemme tästä pahoillamme ja ymmärrämme kyseisten asiakkaiden turhautumisen.

Koska emme pysty varmuudella tunnistamaan jälkikäteen, ketkä Fortumin muulle sopimukselle siirtyneistä asiakkaistamme ovat aidosti muuttaneet ja asiasta Fortumin kanssa sopineet, olemme päättäneet vastata Yritys Aktiivi -yhteishankintasalkulle näistä aiheutuvista kustannuksista.

Jos Fortumin entinen Yritys Aktiivi –asiakas on siirtynyt toiselle Fortumin sopimukselle, ei hänen tarvitse palata takaisin alkuperäiselle sopimukselle tai maksaa korvaussummaa. Lähetämme näille asiakkaille vielä aiheesta erillisen sähköpostiviestin. Pahoittelemme aikaisemman viestin aiheuttamaa mielipahaa.

Mikäli Fortumin entinen Yritys Aktiivi –asiakas on nimenomaisesti sopinut kanssamme siirtymisestä toiselle sähkönmyyjälle ilman irtisanomisaikaa, ei myöskään hänen tarvitse palata takaisin alkuperäiselle sopimukselle tai maksaa korvaussummaa. Tulemme olemaan myös näihin entisiin Yritys Aktiivi -asiakkaisiin yhteydessä ja pahoittelemme aikaisemman viestin aiheuttamaa mielipahaa.

Miten asiakkaat ovat voineet päättää sopimuksen sopimusehtojen vastaisesti?

Sopimuksen päättäminen ilman irtisanomisaikaa on ollut teknisesti mahdollista rekisteröimällä yritykselle muuton tai tekemällä toisen yrityksen tai kuluttajan nimissä uuden sopimuksen samaan kohteeseen. Käyttöpaikalle on näin syntynyt uusi sopimus, joka on korvannut olemassa olevan Yritys Aktiivi -sopimuksen, sopimusehdoissa sovitusta kuuden kuukauden irtisanomisajasta huolimatta. Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub mahdollistaa muuttojen teon, valitettavasti myös mahdollisia sopimusehtoja vasten.

Sähkösopimus ja sen sopimusehdot sitovat kumpaakin osapuolta. Asiakkaan velvollisuutena on tutustua sopimusehtoihin, jotka hän hyväksyy sopimuksen tekohetkellä. Sopimuksen päättäminen sopimusehtojen vastaisesti ilman irtisanomisaikaa on nostanut muiden yhteishankintasalkun kautta sähköä ostaneiden yritysasiakkaiden sähkön hintaa.

Yritys Aktiivi on sopimusehtojen mukaisesti irtisanottava kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen sahko [piste] yritys [ät] fortum [piste] com. Sopimuksella on kuuden kuukauden irtisanomisaika, joka astuu voimaan sopimuksen irtisanomisesta. Uusi sähkösopimus voi alkaa kuuden kuukauden päästä sopimuksen irtisanomisesta. Fortum yrityssopimusten sähkönmyyntiehtojen kohdan 11 mukaisesti sopimuksen siirtyessä asiakaan muuton tai muun sähkönkäyttöpaikan muutoksen johdosta asiakas ei voi päättää sopimusta. Kohdan 12 mukaisesti sopimuksen ennenaikaisen päättymisen yhteydessä myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista, muun muassa ennalta hankitun sähkön arvo.

 

Lisätietoa Yritys Aktiivi -sopimuksesta löydät täältä.