Sijoittajauutinen

Valtioneuvosto myönsi Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokselle uuden käyttöluvan

16 helmikuu 2023, 13:34

Loviisan voimalaitos 1024x512

Valtioneuvosto myönsi Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokselle uuden käyttöluvan

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 16.2.2023 KLO 13.34

Valtioneuvosto on tänään myöntänyt Fortumin Loviisan ydinvoimalaitokselle uuden käyttöluvan vuoden 2050 loppuun saakka. Uuden käyttölupajakson aikana voimalaitoksen odotetaan tuottavan jopa 170 terawattituntia päästötöntä sähköä.

”Tämä päätös on tärkeä ja tervetullut paitsi Fortumille myös Suomen puhtaan ja menestyksekkään tulevaisuuden kannalta. Loviisan voimalaitoksen tuotannon jatkaminen on ennen kaikkea panostus siihen, että suomalainen yhteiskunta saa tarvitsemansa sähkön saavuttaakseen kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa. Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan suuria määriä puhdasta ja luotettavaa sähkön tuotantoa, jota ei voida kattaa ainoastaan uusiutuvilla ja vaihtelevilla tuotantomuodoilla. Vakaana tuotantomuotona ydinvoima on myös merkittävä tuuli- ja aurinkovoiman kasvun mahdollistaja pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän jatkaminen on merkittävä pitkänaikavälin investointi Suomeen. Sillä on huomattava myönteinen vaikutus sekä taloudellisesti että työllisyyden kannalta. Viimeisten viiden vuoden aikana Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen noin 300 miljoonaa euroa. Fortum tiedotti käyttöluvan hakemisen yhteydessä maaliskuussa 2022, että toiminnan jatkamiseen ja käyttöiän pidentämiseen liittyvät investoinnit nousevat noin miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä. Uusi käyttölupa luo myös näkyvyyttä ja ennustettavuutta niin voimalaitoksen yli viidelle sadalle vakituiselle työntekijälle kuin muille sen toiminnassa mukana oleville tahoille.

”Ydinvoimalla on ihmisten vankka tuki keskeisillä kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa ja olemme iloisia siitä, että meillä on erinomaiset suhteet Loviisan kaupunkiin ja sen lähikuntiin. Samanaikaisesti Loviisan käyttöiän pidentämisen kanssa teemme perusteellista selvitystä uuden ydinvoiman rakentamisen taloudellisesta kannattavuudesta Suomessa ja/tai Ruotsissa. Ensi vuonna valmistuva selvitys keskittyy niihin teknisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin edellytyksiin, joiden on oltava olemassa, jotta Fortum voisi harkita näin uutta, suurta ja pitkäkestoista investointia”, Markus Rauramo sanoo.

Valtioneuvoston päätöstä edelsi Säteilyturvakeskuksen (STUK) tammikuussa antama puoltava lausunto voimalaitoksen turvallisuudesta. STUKin mukaan Loviisan voimalaitoksen toiminta on turvallista ja lainmukaista ja yhtiöllä on tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit turvallisen käytön jatkamiseksi vuoteen 2050 saakka.

Fortum on hakenut käyttölupaa myös Loviisan voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle vuoden 2090 loppuun saakka. Tämä lupa on työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa ja tulee valtioneuvoston päätettäväksi kevään aikana. Loviisan voimalaitoksella syntyvä käytetty polttoaine tullaan loppusijoittamaan Fortumin ja TVO:n yhteisesti omistamaan Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilaan.

Vuonna 2022 Loviisan voimalaitoksella tuotettiin hiilidioksidipäästötöntä sähköä yhteensä 7,9 terawattituntia (netto) Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 89,4 % on kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesireaktorien parhaita.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätieto- ja haastattelupyynnöt:
Fortum News Desk, puh, 040 198 2843, sähköposti: newsdesk [ät] fortum [piste] com

Käyttölupahakemus ja siihen liittyvät lausuntopyynnöt löytyvät kokonaisuudessaan TEMin verkkosivuilta osoitteessa: https://tem.fi/loviisan-voimalaitos

Lisää tietoa Loviisan voimalaitoksesta: www.fortum.fi/loviisa

Analyytikot ja sijoittajat:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150

Taustaa Loviisan ydinvoimalaitoksesta

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos. Loviisan ydinvoimalaitoksella on kaksi voimalaitosyksikköä, joista Loviisa 1 aloitti tuotannon helmikuussa 1977 ja Loviisa 2 marraskuussa 1980. Yksiköiden käyttöluvat uusittiin vuosina 1998 ja 2007, ja ne olivat voimassa vuosien2027 ja 2030 loppuun saakka. Voimalaitosyksiköt ovat VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita. Voimalaitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä on jatkuvasti parannettu useilla uudistushankkeilla. Vuonna 2018 valmistui laitoshistorian laajin modernisointiohjelma, jossa uudistettiin muun muassa voimalaitoksen automaatio.