Lehdistötiedote

Fortumille EU-tukea vihreään siirtymään, jossa kierrätetään datakeskusten hukkalämpöä

15 helmikuu 2023, 09:40

005 Microsoft Fortum 2-2022

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.2.2023

Fortum ja Microsoft julkaisivat viime vuoden maaliskuussa yhteistyön, jossa Fortum kierrättää päästötöntä hukkalämpöä kaukolämmöksi Microsoftin suunnittelemista datakeskuksista Espoossa ja Kirkkonummella. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Fortumin hankkeille yhteensä 19,4 miljoonan euron EU-tuen, joka mahdollistaa datakeskusten koko lämpöpotentiaalin hyödyntämisen ja merkittävän vihreän siirtymän. Datakeskuksista saatava hukkalämpö korvaa polttavaa tuotantoa, tulee kattamaan vuositasolla noin 40 prosenttia kaikesta asiakkaiden kaukolämmöntarpeesta ja vähentää tuotannon CO2-päästöjä noin 400 000 tonnilla.

Tuen avulla Espoon Hepokorven ja Kirkkonummen Kolabackenin datakeskusalueille suunniteltuja lämpöpumppulaitoksia laajennetaan vastaamaan datakeskusten koko hukkalämpöpotentiaalia. Lisäksi rakennetaan ilma-vesilämpöpumppuja nopeuttamaan lämmöntuotannon aloittamista ja sähkökattilakapasiteettia myös datakeskuksista riippumattomaan lämmöntuotantoon. Kuluvana vuonna alkaa paitsi ilma-vesilämpöpumppujen myös merkittävän runkoputkiyhteyden rakentaminen datakeskusalueiden ja kaukolämpöverkon välille.

Joustava sähköinen kaukolämmöntuotanto tukee samalla koko sähköjärjestelmää sektori-integraation kautta.

”Olemme iloisia, että lämmöntalteenottohankkeemme merkitys ja mittakaava tunnistetaan myös TEM:ssä. Microsoftin suunnittelemien datakeskusten hukkalämmön kierrättäminen korvaa hiili-, kaasu- ja puupohjaista tuotantoa ja on olennainen osa hiilineutraalin kaukolämmön toimittamista asiakkaillemme Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa tämän vuosikymmenen lopulla. Sähköpohjaisen tuotannon ansiosta voimme sulkea Suomenojan viimeisen hiiliyksikön vuonna 2025”, sanoo johtaja Ilkka Toijala Fortumin Suomen Heating and Cooling -liiketoiminnasta.

Kirkkonummen datakeskuksen asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Lämmöntuotanto datakeskusalueilta alkaa pääasiassa ilma-vesilämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla vuoden 2025 lopulla.

Myönnetty tuki on osa EU:n elpymis- ja palautumisohjelmaa (RRF, Recovery and Resilience Facility). Siitä 9,6 miljoonaa on suunnattu Espoon ja 9,8 miljoonaa euroa Kirkkonummen lämmöntalteenottohankkeelle. Tuki käytetään hankkeen toiseen vaiheeseen eli koko hukkalämpöpotentiaalin hyödyntämiseen, jolla korvataan pääasiassa maakaasun mutta myös puupohjaisten polttoaineiden käyttöä. Vuonna 2021 työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeen ensimmäiselle vaiheelle tukea yhteensä 60 megawatin lämpöpumppulaitosten rakentamiseen datakeskusalueille hyödyntämään hukkalämpöä ja korvaamaan hiilen energiakäyttöä.

Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:
Ilkka Toijala, johtaja, Fortum Heating and Cooling Finland, ilkka [piste] toijala [ät] fortum [piste] com, puh. 040-820 2336

https://www.fortum.fi/media/2021/07/fortumin-hiilen-energiakayttoa-korvaaville-hankkeille-tyo-ja-elinkeinoministerion-investointitukea

https://www.fortum.fi/media/2022/03/microsoft-ja-fortum-yhteistyohon-microsoft-rakentaa-suomeen-datakeskusalueen-josta-tuotetaan-paastotonta-kaukolampoa-fortumin-asiakkaille-paakaupunkiseudulla