Lehdistötiedote

STUKilta vihreää valoa Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkolle

26 tammikuu 2023, 10:20

Loviisan voimalaitos

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 26.1.2023

Säteilyturvakeskus (STUK) on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) myönteisen lausuntonsa Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuusarviosta.

Lausunnossaan voimalaitoksen turvallisuusarviosta STUK toteaa, että Fortum on huolehtinut Loviisa 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuudesta voimassa olevien säädösten mukaisesti ja luvanhaltija on esittänyt toimenpiteitä Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden edelleen parantamiseksi. STUKin arvion mukaan luvanhaltijalla on olemassa tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen ja resurssit turvallisen käytön jatkamiseksi ja ikääntymisen hallintaan.

Voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen turvallisuusarvion osalta Säteilyturvakeskus antoi päätöksensä joulukuussa 2021.

”Voimalaitoksen turvallisuuden jatkuvan parantamisen ja ikääntymisen hallinnan ansiosta voimalaitos on hyvässä kunnossa ja käyttöiän pidentäminen mahdollista. Voimalaitosta on sen laitoshistorian aikana modernisoitu ja uusittu pitkäjänteisesti niin laitteiden, järjestelmien kuin rakenteidenkin osalta”, summaa voimalaitosjohtaja Sasu Valkamo.

Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Fortum on hakenut molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoteen 2050 saakka ja voimalaitosalueella sijaitsevalle matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle vuoteen 2090 saakka. Valtioneuvoston odotetaan antavan asiantuntijalausuntoihin perustuvan käyttölupapäätöksensä alkuvuonna 2023.

STUK valvoo Fortumin turvallisuutta parantavien toimenpiteiden oikea-aikaista ja vaatimustenmukaista toteuttamista jatkuvasti. Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuus arvioidaan ydinenergialain mukaisesti kymmenen vuoden välein. Seuraavan kerran Fortum toimittaa turvallisuusarvion STUKille suunnitelmien mukaan vuonna 2030. Loppusijoituslaitoksen turvallisuus arvioidaan ydinenergialain mukaisesti 15 vuoden välein.


Fortum Oyj
Viestintä

 

Mediayhteydenotot: 
Mia Willberg, viestintäpäällikkö, mia [piste] willberg [ät] fortum [piste] com, puh. 040 777 5989. 
www.fortum.fi/loviisa 


Loviisan ydinvoimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2022 oli 89,4 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 273 miljoonaa euroa. Vuonna 2022, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,9 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisa
 

FAKTAA 
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos. Loviisan ydinvoimalaitoksella on kaksi voimalaitosyksikköä, joista Loviisa 1 aloitti tuotannon helmikuussa 1977 ja Loviisa 2 marraskuussa 1980. Yksiköiden käyttöluvat uusittiin vuosina 1998 ja 2007. Nykyiset käyttöluvat on uusittava vuosien 2027 ja 2030 loppuun mennessä.

Loviisan ydinvoimalaitoshankkeessa yhdistyivät parhaat ratkaisut idästä ja lännestä. Hankkeen kotimaisuusaste oli noin 50 %. Neuvostoliitosta hankittiin reaktori ja muut pääkomponentit, ja voimalaitos rakennettiin täyttämään kehittyneimmät länsimaiset turvallisuusvaatimukset länsimaisella tekniikalla. Voimalaitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä on jatkuvasti parannettu useilla uudistushankkeilla. Vuonna 2018 valmistui laitoshistorian laajin modernisointiohjelma, jossa yhteistyössä Rolls Roycen kanssa uudistettiin voimalaitoksen automaatio.