Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

27 tammikuu 2023, 09:30

Fortum sign 6

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2023 KLO 9.30

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi torstaina 13.4.2023.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu yhteensä kymmenestä (10) jäsenestä (aikaisemmin yhdeksän) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Ralf Christian,
Luisa Delgado,
Essimari Kairisto ja
Teppo Paavola.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Jonas Gustavsson,
Marita Niemelä,
Mikael Silvennoinen,
Maija Strandberg,
Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Essimari Kairistoa. Hallituksesta pois jäävät Veli-Matti Reinikkala, Anja McAlister, Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola.

“Fortum päivittää strategiansa ja palaa juurilleen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja Euroopan energiakriisin seurauksena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluaa osaltaan tukea Fortumin uutta alkua ja on tehnyt kattavan arvioinnin hallituksesta. Näkemyksemme on, että Fortumin hallitukseen tarvitaan nyt vahva pohjoismainen painotus ja jäseniä hieman erilaisista taustoista. Puheenjohtajaksi esitämme Mikael Silvennoista, jolla on pitkä finanssialan kokemus ja vahvat näytöt sekä vaativista johtotehtävistä että teollisten pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelystä”, sanoo osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Maija Strandberg valtioneuvoston kansliasta.

”Fortumin hallituksen nykyinen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on toiminut yhtiön hallituksessa vuodesta 2016. Tänä aikana Fortum on keskittynyt vahvasti kasvuun ja muutokseen. Reinikkalan pitkä ja menestyksekäs ura globaalin teknologiateollisuuden palveluksessa sopi hyvin yhteen Fortumin sen aikaisten strategisten tavoitteiden kanssa. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien puolesta haluan lämpimästi kiittää Veli-Matti Reinikkalaa ja koko hallitusta heidän palveluksestaan, erityisesti vaikean viime vuoden aikana. Haluan kiittää myös Fortumin johtoa hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä osakkeenomistajien kanssa. Yhtiön läpikäymät muutokset ovat olleet mittavia ja uuden hallituksen myötä toivomme yhtiölle nyt työrauhaa uuden strategian toteuttamiseen”, Maija Strandberg sanoo.  

“Fortumin tulevaisuus rakennetaan vahvan ja puhtaan pohjoismaisen perustan varaan, ja yhtiöllä on hienot näkymät edessään. Uuden vaiheen käynnistyminen yhtiön historiassa ja kevään yhtiökokous on minulle luonteva hetki jättäytyä sivuun. On ollut suuri kunnia palvella Fortumin hallitusta seitsemän viime vuoden ajan ja haluankin kiittää yhtiön osakkeenomistajia, johtoa ja kollegoitani hallituksessa hyvästä yhteistyöstä”, sanoo Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Maija Strandbergia, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallitusnimityksiin yhtenä kokonaisuutena. Esitys perustuu siihen, että yhtiössä on hallinnointikoodin ja hyvän hallintotavan mukainen yhtiökokouksen päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta kattava osaaminen ja kokemus, että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että yhtiön Solidium Oy:n kanssa 6.9.2022 solmiman 2,35 miljardin euron siltarahoituksen ehtojen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioita ei koroteta vuosina 2022 ja 2023 järjestelyn ollessa voimassa. Hallituksen jäsenten vuonna 2021 sovittua palkkionkorotusohjelmaa tullaan kuitenkin jatkamaan siten, että aiemmin sovitun mukaisesti hallituspalkkiot saavuttavat markkinatason vuonna 2026.

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella seuraavasti:  

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio:

  • puheenjohtaja: 88 800 euroa vuodessa
  • varapuheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa
  • jäsen: 43 100 euroa vuodessa ja
  • tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

  • tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa
  • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa
  • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja
  • hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2023 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala. Maija Strandberg ei osallistunut itseään koskevaan päätöksentekoon.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Maija Strandberg, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 407 8423

Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi