Sujuva yhteistyö on menestyksen avain

24 marraskuu 2022, 12:00

Loviisan voimalaitoksella varaudutaan onnettomuuksiin tai turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin suunnitelmallisuudella, koulutuksilla ja säännöllisillä harjoituksilla.

Loviisa nuclear power plant, winter

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelija Jonna Felinin työhön kuuluu voimalaitoksen valmiusjärjestelyt, muun muassa koulutusmateriaalit, kouluttaminen, valmiusharjoitusten suunnittelu sekä olemassa olevien suunnitelmien ja järjestelyjen ylläpito. 

– Tässä työssä tarvitaan paljon yhteistyötä niin voimalaitoksen sisällä kuin ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on valmiustoiminnassa menestyksen avain, kertoo Jonna Felin. 

– Yksin ei voi tietää kaikkea ja tämä työ on jatkuvaa oppimista ja kehittämistä. 

Valmiustoiminnassa avainasemassa on osaava, ammattitaitoinen henkilöstö, joka on saatavilla ja osaa toimia poikkeavissa tilanteissa. Jokainen valmiusorganisaation jäsen suorittaa vuosittain koulutuksia ja osallistuu säännöllisesti valmiusharjoituksiin. 

Loviisan voimalaitoksen 530 henkilöstä noin 350 kuuluu valmiusorganisaatioon. Heistä käytännössä noin 70 henkilöä on paikalla hoitamassa valmiustilannetta ja valmiustilanteessa on varauduttu toimimaan vuoroissa. Lisäksi Fortumin pääkonttorissa, Keilalahdessa on voimalaitoksen valmiusorganisaation tekninen tukiorganisaatio ja konsernitoiminnot, kuten
viestintä ja konsernin johto. 

Valmiusharjoittelu valmistaa tositilanteeseen

Valmiusharjoituksissa on tositilanteen tuntua, kun ihmiset eläytyvät harjoitukseen. Kaikki tietävät, miten tärkeää on pystyä tositilanteessa hoitamaan tehtävä huolellisesti alusta loppuun ja sen vuoksi harjoituskin tehdään tosissaan. 

Poikkeava tilanne voi olla hyvinkin stressaava, mutta oma ammattitaito ja harjoittelu auttavat tilanteen hallinnassa. 

– Säännöllisten harjoitusten avulla valmistamme organisaatiota tositilanteeseen rakentamalla mahdollisimman todentuntuisia harjoituksia. Valmiusharjoittelun avulla koulutamme henkilöstöämme, kehitämme toimintaamme ja henkilöstömme valmiuksia toimia tositilanteessa, Jonna Felin sanoo.

Loviisan voimalaitoksella järjestetään vuosittain yksi suurempi harjoitus yhteistyössä viranomaisten kanssa sekä omia, pienempiä harjoituksia.

Jonna Felin

Voimalaitoksen ulkopuolella harjoitukset eivät yleensä näy. Silloin, kun harjoitellaan tulo- ja lähtörutiineja säteilyvaaratilanteessa sekä siirtymistä laitokselle ja poistumista sieltä, saattaa näkyä busseissa henkilöitä suojavarusteissa, Jonna Felin kertoo.

Loviisa22-harjoitus 1.12.2022

Laaja, kolmen vuoden välein järjestettävä lakisääteinen, kansallinen pelastustoimintaharjoitus pidetään torstaina 1.12.2022. 

Loviisa22-harjoituksessa simuloidaan vakava reaktorionnettomuus ja siitä aiheutuva päästö ympäristöön. 

Voimalaitoksen valmiusorganisaation jäsenet pääsevät käytännössä harjoittelemaan muun muassa tulo- ja lähtörutiineja säteilyonnettomuustilanteessa sekä pitkäkestoisen tilanteen henkilöstöresurssien suunnittelua ja viestintää voimalaitoksen teknisen hallinnan lisäksi.