Loviisan ydinvoimalaitoksen palokunta aina valmiudessa

24 marraskuu 2022, 12:00

Loviisan voimalaitoksen paloautot
Tiesitkö, että Loviisan ydinvoimalaitoksella on päätoiminen ja erikoiskoulutettu ammattipalokunta? Laitoksen palokunnan tehtävät painottuvat ennaltaehkäisevään työhön ja turvallisuuden varmistamiseen. Vaikka jatkuvaa hälytysvalmiutta on tärkeää pitää yllä, tavoite on, että hälytystehtäviltä vältytään kokonaan.

Ydinvoimalaitoksen palokunnalla on laaja tehtäväkenttä, joka koostuu palontorjuntaan, pelastustoimintaan ja turvajärjestelyihin liittyvistä tehtävistä. Palokunnan tehtävänä on huolehtia pelastustoiminnasta sekä varmistaa, että laitoksella noudatetaan ydinvoimalaitoksen paloturvallisuuteen ja palontorjuntaan liittyviä ohjeita ja menettelyjä, sekä viranomaisvaatimuksia.

"Voimalaitos on monimutkainen ja poikkeuksellinen ympäristö, joka koostuu sadoista eri tiloista ja järjestelmistä. Työympäristömme on erityispiirteidensä vuoksi haastava, mutta myös mielenkiintoinen ja antoisa. Meidän täytyy tuntea laitoksen järjestelmät ja tilat kauttaaltaan, mukaan lukien satojen metrien maanalaiset kaapelitunnelit", suojeluesimies Aki-Petteri Pilli kertoo.

"Sammutus- ja pelastustehtävissä varaudumme aina vaativiin savu- tai kemikaalisukellustehtäviin. Tähän oman haasteensa tuo pitkät selvitysmatkat sekä ahdas ja monitasoinen tehdasympäristö."

Millainen on tavallinen työpäivä palolaitoksella?

Palokunnassa työskennellään 12 tunnin aamu- ja yövuoroissa. Laitoksella on työvuorossa aina vähintään yksi suojeluesimies ja kolme palomiestä, jotka ovat jatkuvassa minuutin lähtövalmiudessa. Työvuoron on hälytystilanteessa saavutettava kohteet ja oltava toimintavalmiudessa alle kuudessa minuutissa.
Siinä missä kunnallisella puolella arkea määrittävät hälytystehtävät, voimalaitoksen palokunnan työssä pääpaino on ennaltaehkäisyssä. Samalla on kuitenkin tärkeää ylläpitää hälytysvalmiutta aktiivisesti ja omatoimisesti.

"Arkemme koostuu hälytysvalmiuden ylläpidosta, tehtäviin vastaamisesta sekä monipuolisesta ennaltaehkäisevästä työstä. Laitoksella on suuri määrä palontorjuntakalustoa, sekä erilaisia sammutusjärjestelmiä, joita ylläpidämme ja testaamme", Pilli kertoo.

"Vastuullemme kuuluu myös koulutustehtävät sekä voimalaitoksen muun henkilökunnan tukeminen ja opastaminen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Palokunta muun muassa vastaa laitoksella tehtävien tulitöiden ja palokuormien lupakäytännöistä ja valvonnasta sekä järjestää koko henkilöstölle pakolliset, säännölliset paloturvallisuuteen liittyvät koulutukset."

Ennaltaehkäisevässä työssä on onnistuttu hyvin, koska Loviisan ydinvoimalaitoksella ei ole sattunut vakavia paloturvallisuuteen liittyviä onnettomuuksia koko sen yli 40 vuoden historian aikana.

Poikkeuksellinen vaatimustaso

Yritysturvallisuusjohtaja Juho Vanhanen toteaa, että palolaitokselle haetaan henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita tiukkaan ja korkeaan yritysturvallisuuskulttuuriin sekä motivoituneita ylläpitämään ja kehittämään omaa ammatillista osaamista ja yksikön toimintaa. Vaatimustaso on poikkeuksellinen tavanomaiseen pelastuslaitokseen verrattuna. Voimalaitoksen palokunnassa työskentelevän pelastajan vaatimukset voidaan tiivistää kolmeen kokonaisuuteen: kunnallisella puolella vaaditut pelastajan tiedot ja taidot, turvahenkilön tehtävien mukaisten vaatimusten hallitseminen, sekä yksityiskohtainen ja ensiluokkainen laitos- ja kohdetuntemus.

Työssä menestyminen edellyttää jatkuvaa kertaamista, harjoittelua ja itsensä kehittämistä. Työvuorokoulutuksilla ja yksikön koulutuspäivillä on suuri rooli osaamisen ylläpitämisessä.

"Meillä on aktiivinen, kovan ammattitaidon omaava ja hyvässä iskussa oleva palokunta, joka on nimenomaan erikoiskoulutettu toimimaan voimalaitoksen suojeluorganisaation kaltaisessa, aika poikkeuksellisessa ympäristössä ja organisaatiossa", Vanhanen sanoo.

"Paras palokunta"

Loviisan ydinvoimalaitoksen palopäällikkö Reijo Pesonen on nähnyt läheltä laitoksen palokuntatoiminnan kehittymisen.

Hän aloitti palomiehenä jo vuonna 1985, jolloin työntajana oli vielä Imatran Voima. 

Urapolku eteni voimalaitoksen paloesimieheksi ja suojeluesimieheksi. Sen jälkeen hän on toiminut turvallisuussuunnittelijana ja suojelumestarina, kunnes nimike vaihtui vuonna 2019 palopäälliköksi.

- Kun aloitin voimalaitoksella, olin ainoa päätoiminen palohenkilö. Muuten toimittiin käyttöyksiköstä ja rakennuskunnossapidosta muodostetuilla sammutusryhmillä, jotka tarvittaessa tulivat palo- tai onnettomuuspaikalle. Nykyisin voimalaitoksen paloturvallisuudesta huolehtii noin 30 päätoimista palo- ja pelastusalan ammattilaista 24/7, Pesonen kertoo.

Hän toteaa, että voimalaitoksella on maailman paras palokunta.