Loviisan ydinvoimalaitoksen naapureilta vankka tuki mielipidekyselyssä

24 marraskuu 2022, 12:00

Loviisan voimalaitos

Fortum teetti Taloustutkimus Oy:llä mielipidekyselyn Loviisan ydinvoimalaitoksen naapureille touko-kesäkuussa 2022. Tulosten mukaan lähes 80 % loviisalaisista suhtautuu myönteisesti ydinvoimaan. Myös muut Suomessa toteutetut mielipidekyselyt osoittavat ydinvoiman olevan suositumpaa kuin koskaan.

Ydinvoiman merkitys globaalissa energiantuotannossa on kasvussa johtuen erityisesti ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta.  Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kesäkuussa 2022 julkistaman raportin mukaan ydinvoimalla tuotetun energian määrä pitäisi kaksinkertaistaa vuoteen 2050 mennessä, mikäli globaalit ilmastotavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Nykyisten ydinvoimalaitosten käyttöiän pidentäminen on kustannustehokkain keino lisätä ydinvoiman määrää, ja Fortum onkin päättänyt hakea Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka.

Paikallisen väestön tuki ja näkemykset ovat Fortumille ensiarvoisen tärkeitä yhtiön valmistellessa Loviisan voimalaitoksen tulevaisuutta. Kyselyn perusteella lähes 90 % vastaajista katsoo Fortumin Loviisan voimalaitoksen olevan vastuullinen ydinvoimantuottaja.

”Olen erittäin iloinen, että loviisalaiset suhtautuvat näin myönteisesti ydinvoimaan ja laitokseemme. Usko suomalaisen ydinvoimatuotannon turvallisuuteen on kyselyn perusteella vankka ja Fortum nähdään vastuullisena toimijana”, kertoo Loviisan voimalaitoksen johtaja Sasu Valkamo.

Kysyttäessä Loviisan ydinvoimalaan liittyvistä asioista, joista vastaajat haluaisivat lisätietoja, korostuivat vastauksissa turvallisuus (47 % vastaajista), ydinjätteen loppusijoitus (43 % vastaajista), sähkön hinta (41 % vastaajista) sekä ympäristövaikutukset (39 % vastaajista).

”Tavoitteenamme on kertoa avoimesti jatkossakin laitoksen turvallisuuteen vaikuttavista asioista, työstä, jota Fortum tekee turvallisuuden parantamiseksi sekä toimintamme ympäristövaikutuksista”, Sasu Valkamo kertoo.

”Energian kohonneet hinnat näkyvät vahvasti ihmisten arjessa, joten on ymmärrettävää, että kyselyn perusteella varsinkin iäkkäämmät vastaajat haluaisivat hinnoista lisätietoa, vaikka hintakysymykset eivät suoraan ydinvoimaan tai voimalaitoksen toimintaan liitykään.”

Loviisalaiset näkevät myös selkeän yhteyden ydinvoiman ja ilmastonmuutoksen torjunnan välillä; 74 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että ydinvoimaa tarvitaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

Suomalaiset näyttävät myös Loviisaa laajemmin olevan ydinvoiman kannalla. Suomen energia-alan etujärjestö Energiateollisuus ry toteutti 2022 maalis-huhtikuun vaihteessa koko Suomen laajuisen kyselyn ydinvoima-asenteista. Kyselyn mukaan 60 % kansalaisista suhtautuu myönteisesti ydinvoimaan. Ydinvoiman kannatus ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä korkealla mittaushistorian aikana, joka alkoi jo vuonna 1983.
Huomattavaa on myös, että 62 % Energiateollisuus ry:n toteuttaman kyselyn vastaajista piti ydinvoimaa tärkeänä keinona torjua ilmastonmuutosta.

Fortumin Taloustutkimuksella teettämä tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina 27.5.–2.6.2022 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 302 18–79-vuotiasta, Loviisassa asuvaa suomalaista. Tutkimuksen otos painotettiin kohderyhmää edustavaksi iän ja sukupuolen mukaan.